BBTK > Nieuws > Onrust bij Arcelor Mittal in Luik: de bal ligt in het kamp van de Europese Commissie

27-3-2018 16:39 Afdrukken

Onrust bij Arcelor Mittal in Luik:

De bal ligt in het kamp van de Europese Commissie

 

Op 23 maart kondigde Arcelor Mittal aan dat het een deel van zijn activiteiten in Europa zou moeten verkopen. De groep heeft immers onlangs de Italiaanse fabriek Ilva overgenomen en volgens de Europese mededingingsregels zou dan een deel van de Europese activiteiten moeten worden afgestoten om niet in een monopoliepositie terecht te komen.

 

Op dit ogenblik is het nog koffiedik kijken welke vestigingen en werknemers getroffen zouden kunnen worden, maar onder het personeel op de site van Luik heerst alvast grote onrust. Na het zware banenverlies van de afgelopen jaren vrezen ze voor een nieuwe schokgolf.

 

De Europese Commissie moet ten laatste tegen 23 mei oordelen of Arcelor in de sector een monopolie verwerft. De BBTK zal snel stappen ondernemen om de Europese commissaris bevoegd voor mededinging rechtstreeks aan te spreken over de situatie van de werknemers van Luik.

 

De afgelopen maanden hebben de werknemersvertegenwoordigers regelmatig bij de directie van Arcelor Mittal in België gepolst naar de toekomst van de tewerkstelling als gevolg van een mogelijke overname van Ilva. Het verwondert dan ook niet dat de groep geen informatie zou hebben ingewonnen omtrent de gevolgen van die financiële transactie op Europees niveau.

 

De werknemers vrezen voor hun toekomst. Welke beslissing de Europese Commissie ook neemt – ofwel blijft de vestiging in handen van Arcelor, ofwel wordt die door een andere speler overgenomen – het staat buiten kijf dat alle banen en activiteiten gevrijwaard moeten worden.

Share/Bookmark