BBTK > Nieuws > Ontslagen bij het nationaal verbond van socialistiche mutualiteiten

23-1-2012 10:06 Afdrukken

Ontslagen bij het nationaal verbond van socialistiche mutualiteiten

 
Op 14 december kwam het Comité der 27 samen. In dit orgaan, binnen BBTK, zijn alle federaties van het NVSM vertegenwoordigd. Het Comité der 27 is formeel tegen het ontslag van 18 personeelsleden op de centrale zetel van het NVSM.

 

Het Comité der 27 nam volgende standpunten in:

Er wordt acte genomen van het ontslag van 18 personeelsleden op de centrale zetel van het NVSM. Het Comité der 27 is formeel tegen het ontslag van deze personeelsleden.

Het Comité der 27 is ook van mening dat hoewel de 2% loonsinlevering van de werkgeversgroep een positief signaal is, dit als statement voor haar onvoldoende lijkt.

Het betreurt het gebrek aan transparantie vanwege de werkgeversgroep binnen het beperkt comité op nationaal niveau, dit om te streven naar een gecentraliseerde en transversale visie op de budgetten voor de volgende jaren (NVSM en federaties).

Het comité zal waakzaam blijven betreffende de nog komende personeelsafvloeiingen.

Verder geeft het wel haar fiat voor de medewerking aan een werkgroep BBTK-NVSM voor de implementering van de gevolgen van de staatshervorming op de mutualiteitswerking. Zij stelt voor dat dit op een regelmatige basis plaatsheeft.

Tenslotte stelt het Comité der 27 voor dat het “beperkt comité” een agenda voorstelt voor 2012 opdat dit comité een dialoogvergadering wordt, dit in tegenstelling tot de crisisvergaderingen van de laatste maanden.

Natuurlijk willen we jou en je familie ook een allerbest 2012 toewensen, ook in deze moeilijke tijden.

 

 

Share/Bookmark