BBTK > Nieuws > Ook een akkoord in de kleinhandel

7-7-2017 12:59 Afdrukken

Ook een akkoord in de kleinhandel

 

Ook in de sector van de kleinhandel ligt een akkoord op tafel! Dit bevat grote vooruitgang op het vlak van koopkracht en kwaliteit van werk. Er werden eveneens specifieke maatregelen genomen voor sommige risicogroepen en voor de opstart van een dialoog over een aantal thema’s die van levensbelang zijn voor de sector.

 

Ter herinnering, de kleinhandel groepeert de werknemers van pc 201 (zelfstandige kleinhandel) en psc 202.01 (middelgrote voedingsmiddelenbedrijven). Pc 201 bevat de levensmiddelenbedrijven die minder dan 20 personen tewerkstellen alsook de winkels zonder levensmiddelen die minder dan 50 personen tewerkstellen. Het psc 202.01 daarentegen bevat de levensmiddelenbedrijven met maximum één bijhuis en tussen 20 en 50 werknemers.


Goed nieuws voor de portemonnee van de werknemers van die sectoren : vanaf 1 augustus 2017 krijgen ze een forfaitaire verhoging van hun brutoloon. Ze krijgen maandelijks € 20 extra in hun voltijds barema (evenredig met de uurregeling in hun arbeidsovereenkomst). Specifiek in pc 201 zullen de werknemers in bedrijven met minder dan 20 personen en met 6 maanden anciënniteit (in plaats van de huidige 12 maanden) naar categorie 2 van het barema kunnen overstappen. Het akkoord voorziet eveneens een specifieke maatregel voor alle jonge werknemers tussen 16 en 20 jaar. Vanaf 1 januari 2018 zullen zij voortaan aan dezelfde barema’s werken als de oudere werknemers. Er zal een specifiek barema worden toegepast voor studenten en werknemers met leercontract. Tot slot zien de fietsende werknemers hun fietsvergoeding stijgen van € 0,22 naar € 0,23 per kilometer.


Het tweede deel van het akkoord bevat specifieke maatregelen voor de eindeloopbaan. Zo wordt tijdskrediet met motief uitgebreid tot 51 maanden (bedrijven met 20 werknemers of meer). Alle bestaande en wettelijk mogelijke maatregelen voor tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen) worden verlengd in de sector.


Een ander belangrijk punt voor de werknemers met kinderen in de kleinhandel (en die dus vaak moeten schipperen tussen moeilijke uurroosters en een wankel evenwicht tussen privé- en beroepsleven) is dat er een hogere tussenkomst in de kosten voor kinderopvang komt. Concreet wordt de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang opgetrokken van € 520 naar € 780 per jaar.


Naast al deze maatregelen zijn werkgevers en vakbonden het eens geworden over een gemeenschappelijk voornemen om te praten over thema’s die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de bedrijven en werknemers van de sector. Zo zullen de komende twee jaar drie werkgroepen samenkomen om te praten over arbeidskwaliteit en flexibiliteit, opleiding en de thematiek van de herinschakeling van een werknemer na een langdurige ziekte.

Je vindt het akkoord op onze speciale pagina.

Share/Bookmark