BBTK > Nieuws > Opleiding APCB: Procedure

13-3-2019 12:43 Afdrukken

Hoe dit recht opeisen?

  

 
Het is een individueel recht, d.w.z. dat jij je recht moet opeisen! Wij kunnen dit niet voor jou doen, maar uiteraard zullen we je helpen bij het opeisen van je opleidingsrecht.

 

Hoe?

De CAO voorziet in een zeer strikte procedure die zowel door jezelf als door jouw werkgever nauwgezet moet worden opgevolgd.


Een woordje uitleg

Je werkgever had tot 01/06/2019 de tijd zijn opleidingsaanbod aan je kenbaar maken. Indien dit niet of onvoldoende gebeurd is, dan moet jij in een brief vóór 01/09/2019 de vraag tot opleiding stellen.

Je werkgever heeft tot 30/09/2019, de tijd om schriftelijk te reageren op je vraag.

Reageert hij niet, dan kan jij vanaf 01/10/2019 je rechtstreeks wenden tot Cevora om alsnog je recht op opleiding op te eisen. Je kan ook opteren om deze dagen (of resterende dagen) om te zetten in betaalde vakantie.

Indien hij reageert om alsnog je recht op opleiding te waarborgen maar hij uiterlijk 31 december 2019 dit engagement niet effectief in opleidingsdagen heeft omgezet, dan kan je je recht opeisen ofwel in opleidingsdagen (en dan wend je je tot Cevora) of je zet de dagen om in betaalde vakantie en dit vanaf januari 2020.

 

Standaardbrieven

Zoals reeds gezegd dien je een zeer strikte procedure te volgen om je opleidingsrecht op te eisen. Op onze website vind je verschillende standaardbrieven die je kan gebruiken om dat te doen. Die moet je enkel nog downloaden en aanpassen naargelang van jouw concrete situatie: datum, naam, adres, naam van de werkgever en krediet aan opleidingsdagen. Om zeker over een concreet bewijs van je aanvraag te beschikken, laat je de brief best door je werkgever voor ontvangst ondertekenen.

 

Standaardbrieven als je werkt in een
onderneming zonder syndicale delegatie

 

Standaardbrieven als je werkt in een
onderneming met syndicale delegatie