BBTK > Nieuws > Op weg naar een akkoord voor de 400.000 bedienden uit het ANPCB

16-6-2011 17:40 Afdrukken

ANPCB (PC 218)

Op weg naar een akkoord voor de 400.000 bedienden uit het ANPCB


Donderdag heeft een door de voorzitster van het paritair comité samengeroepen vergadering van het verzoeningsbureau dan toch resultaat opgeleverd. De voorzitster van het PC heeft een voorstel van akkoord voor de 400000 bedienden gedaan. Dit wordt nu voorgelegd aan de achterban.


Het voorstel voorziet een verhoging van barema’s en lonen hierboven met 0,3% vanaf 1/1/2012. In bedrijven met syndicale afvaardiging kan wel nog verder worden onderhandeld over de invulling van de 0,3%. Deze verhogingen komen er natuurlijk bovenop de jaarlijkse indexering en de jaarlijkse baremieke verhogingen.

Het systeem van de ecocheques wordt verlengd. Dit voordeel (€250) kan op bedrijfsvlak in een ander evenwaardig voordeel worden omgezet.

De koopkracht zal verder ook nog worden verbeterd door een verhoging van de terugbetaling van de vervoerkosten door de werkgever. Zo zal verplaatsing met trein vanaf 2012 geen euro meer kosten aan de bedienden. Immers via verhoging van terugbetaling door werkgever naar 80% van het abonnement en het systeem van de derde betaler wordt de overblijvende 20% ten laste genomen door de overheid.

Ook de toekenningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.

Kwalitatief voorziet het voorstel van akkoord een verhoging van de participatiegraad van de bedienden aan opleidingen met 5%.

Verder worden de brugpensioenregimes (58 jaar en 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid) verlengd alsmede het specifieke tijdskredietregime 4/5de met extra premie vanaf 55 jaar.