BBTK > Nieuws > Metaal (PC209) : sectoronderhandelingengeblokkeerd

11-5-2011 16:19 Afdrukken

PC209 - Bedienden en kaderleden Metaalsector

Sectoronderhandelingen geblokkeerd !

 

Na 3 besprekingen (op 4 april, 27 april en 9 mei) moeten we vaststellen dat de sectoronderhandelingen
voor de bedienden en kaderleden in de metaalsector muurvast zitten. Na het mislukken van het interprofessioneel Akkoord heeft de regering een loonnorm opgelegd van 0,3% bovenop de indexaanpassing en de baremieke verhoging.

 

Voor Agoria moet elk nieuw voordeel aangerekend worden op deze povere marge van 0,3% ! In de crisisperiode werd een akkoord afgesloten met een koopkrachtverhoging voor de werknemers van 125€ in 2009 en 250€ in 2010. Nu de economie, en ook de industrie herleeft zouden de werknemers maar recht hebben op een verhoging van 0,3% of gemiddeld 6€ bruto per maand!? Met het hernemen van de economie is ook de werkdruk voor de werknemers sterk toegenomen. Met minder mensen moet meer gepresteerd worden. Als er al aanwervingen worden gedaan dan is het bijna uitsluitend met contracten van bepaalde duur of interim. Wat de werknemers krijgen staat in schril contrast met de mooie winsten die in heel wat ondernemingen geboekt worden. Winsten die wel verdeeld worden onder aandeelhouders en bedrijfsleiders. Ook op onze kwalitatieve eisen, die geen geld kosten, willen de werkgevers geen enkele toezegging doen:

 

  • de kaderleden blijven uitgesloten van de koopkrachtverhoging en van sociale inspraak
    geen verbetering van de werkzekerheid
  • geen perspectief voor werknemers met een tijdelijk of interim contract
  • geen versterking van het sociaal overleg
  • geen verbetering van de mogelijkheden op tijdkrediet
  • geen individueel recht op vorming
  • geen verplichte tijdsregistratie
  • geen sectorale regeling voor wachtperiodes (stand by).

 

De werkgevers willen zelfs nog een grotere flexibiliteit. Het plus minus conto (*) zou uitgebreid moeten worden naar de bedienden en kaderleden en dit niet alleen in de automobielsector maar ook in andere subsectoren van de metaalindustrie.

Wij willen dat op de volgende bijeenkomst een doorbraak komt in de onderhandelingen en dat de werkgevers op een ernstige manier rekening houden met de rechtvaardige eisen van de bedienden en kaderleden. Wij rekenen op de steun van alle bedienden en kaderleden van de metaalsector! Neem contact op met uw syndicaal afgevaardigde voor meer informatie.

*Met het plus minus conto kan de gemiddelde arbeidsduur gespreid worden over 6 jaar, kan er tot 48u per week gewerkt worden zonder overurentoeslag en het uurrooster moet slechts 3 dagen vooraf bekend gemaakt worden.