BBTK > Nieuws > PC211 – Mediatie Petroleum

21-6-2011 12:08 Afdrukken

Mediatie Petroleum (PC211)

Op 16 juni zijn de onderhandelingen in de petroleumsector opnieuw afgesprongen.

 

Na langdurige onderbrekingen zijn de werkgevers teruggekomen met een voorstel waar bijna niets nieuws in stond:

Koopkracht
  • Sectorale minima uurlonen voor arbeiders vanaf 01/01/2012 worden verhoogd met 6 ct. in plaats van 5,6 ct.

Sectorale barema’s voor bedienden worden vanaf 01/01/2012 aangepast met 0,3% met een minimum van 10 €.
Voor de bedienden geklasseerd in de categorieën maar boven barema betaald : de sectorale verhoging van 0,3% wordt berekend op het effectief vast maandloon, voor alle conventionele categorieën en voor alle leeftijden, met een minimum van 10 €.

 

Overgang van shift naar dag na langdurige shiftarbeid kan voor de werkgevers geen recht worden.

 

Werkzekerheid

De werkgevers willen nog altijd geen 100% voorrang geven aan hertewerkstelling in de sector van de werknemers die betrokken zijn bij herstructureringen.

 

Een tweede sectorale pensioenpijler is onbespreekbaar.

 
Vrijstelling voor 50-plussers

Werknemers die de brugpensioenleeftijd bereikt hebben en die voldoen om op brugpensioen te kunnen gaan maar bij hun werkgever verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst, krijgen 5 dagen per jaar bijkomend verlof.

Na de zoveelste onderbreking hebben de werkgevers een voorstel op tafel gelegd : in plaats van een 2de pensioenpijler, toekenning van een netto-bedrag van 250 € in de vervoerskosten (betaling abonnementskosten van 2de klasse naar 1ste klasse!!). Voorstel dat onmogelijk kan toegepast worden (quid privé-vervoer, bedrijfswagens, enz.).

Na lange discussies is er besloten om de CAO’s brugpensioen te verlengen tot 31/10/2011, evenals de CAO syndicale premie, en dat we elkaar zouden terugzien in september.

We hebben ook gezegd dat de CAO sociale vrede afgelopen is op 31/12/2010 en dat iedere actie erkend zal worden door de vakbonden.

Eens te meer hebben we moeten vaststellen dat de werkgeversorganisatie geen duidelijk mandaat had van de Raad van bestuur.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop.