BBTK > Nieuws > PC 218 – Actie-aanzegging

25-5-2011 14:02 Afdrukken

ANPCB (PC 218)

Reactie is nodig !

 

De werkgevers hebben op onze eisenbundel een antwoord gegeven met zware accenten op sociale achteruitgang.

Erger, de meeste van onze vragen werden als onbespreekbaar bestempeld.

Nog erger is dat de werkgevers ons gezegd hebben dat de “marge van 0,3 % voor 2012” niet gewaarborgd is. Wij vinden déze marge al minimalistisch.

Als verantwoordelijke onderhandelaars konden wij niet rond de tafel blijven zitten gezien de inhoudsloze werkgeversvoorstellen.

Als je niets positiefs kan zeggen, heeft het ook geen zin om in het belachelijke te vervallen.

Wij hebben dan ook een verzoeningsbureau gevraagd. Dit was gepland voor 23 mei jl, maar draaide uit op een mislukking.

De werkgevers hadden geen mandaat en waren niet bereid om te praten.

Besluit: een verslag van niet-verzoening.

Gevolg : de vakorganisaties in gemeenschappelijk front hebben diezelfde avond van 23 mei een actie- en stakingsaanzegging ingediend om de werkgevers onder druk te zetten.

Wij vragen u dus om u te mobiliseren voor acties vanaf 6 juni, de datum van het volgende verzoeningsbureau.