BBTK > Nieuws > PC 226 : sectorakkoord 2011-2012

6-6-2011 14:28 Afdrukken

Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226)

Sectorakkoord 2011-2012

Op 31 mei zijn wij erin geslaagd om een sectorakkoord te ondertekenen dat gezien de moeilijke omstandigheden meer dan verdienstelijk genoemd mag worden. Moeilijke omstandigheden omwille van de door de regering opgelegde maximale loonmarge, die wij echter nooit aanvaard hebben. Reken zelf maar uit wat dit akkoord oplevert. En hou er dan rekening mee dat de hier voorziene loonsverhogingen bovenop de indexeringen en baremieke verhogingen komen.

 

Koopkracht
  • Verhoging van de barema’s en reële lonen met € 20: € 10 per 01/4/2012 en nogmaals met € 10 per 01/10/2012.
  • Ecocheques: behoud van € 250 recurrent zonder proratisering voor de deeltijdse bedienden. Eventuele omzetting in bedrijven in een ander gelijkwaardig voordeel mogelijk, te onderhandelen voor 01/11/2011. Indien ecocheques, toekenning in december.
  • Integraal behoud van bestaand indexmechanisme in de sector.

 

Vorming
  • Optrekken aantal vormingsdagen van 5 naar 5,5 op collectief vlak (per bedrijf).
  • Opleidingsplan te bepreken in overlegorganen.

 

Tijdskrediet

Integraal behoud bestaande systemen:

  • 4/5de vanaf 50 jaar met extra premie van € 75
  • halftijds vanaf 55 jaar met extra premie van € 100

 

Tijdelijk systeem 53-54 jaar wordt niet verlengd.

 

Brugpensioen

Verlenging brugpensioen 58 jaar tot eind 2013, halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar tot eind 2012. Brugpensioen 56 jaar-33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en brugpensioen zware beroepen worden eveneens verlengd tot eind 2012.

 

Syndicale premie

Verhoging van € 110 naar € 125 vanaf 2012.

 

Aanbevelingen kwaliteit arbeid

Aanbevelingen aan bedrijven om werk te maken van gelijke behandeling op de werkvloer en om oudere werknemers aan het werk te houden via aangepast werk.