BBTK > Nieuws > PC 310 van de banken : sectoraal ontwerpakkoord

5-7-2011 13:53 Afdrukken

PC 310 banken

 

sectoraal ontwerpakkoord

 

Deze zomer 2011 is het:

  • 75 jaar geleden dat er voor het eerst betaald verlof werd toegekend
  • voor sommigen…zon aan zee
  • maar, voor iedereen … een sectoraal ontwerpakkoord 2011-2012 voor de banken.

De discussies die gevoerd werden in de aanloop om tot een project van sectoraal akkoord te komen in de banksector hebben op zijn zachtst gezegd in een relatief moeilijk klimaat plaatsgevonden. Enerzijds heeft de regering "in lopende zaken" een loonmarge van slechts 0,3% opgelegd na het mislukken van de interprofessionele onderhandelingen.


Anderzijds is er de zorgwekkende economische situatie in sommige landen van de Eurozone die zich onvermijdelijk op de resultaten en de ratings van meerdere Belgische en Europese banken heeft laten voelen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de werkgeversorganisatie Febelfin weinig geneigd was om toegevingen te doen, meer bepaald wat de verhoging van de koopkracht betreft. Toch, als gevolg van onze vastberadenheid, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een ernstig projectakkoord uit de brand te slepen dat voor vooruitgang zorgt in de koopkracht, de tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden. In grote lijnen voorziet het akkoord in:


- Verhogingen van de koopkracht

  • Eind 2011, een eerste premie van €200 in de vorm van ecocheques, eind 2011 (of van een gelijkwaardig voordeel te onderhandelen in de bedrijven)
  • In 2012, voor de werknemers betaald volgens barema: een éénmalige premie van 100€ (ECO-cheques) + een recurrente verhoging van de loonschalen met €15 bruto vanaf 1 juli 2012.
  • In 2012, voor de werknemers die meer verdienen dan de sectorale loonschalen: een tweede premie van €200 in de vorm van ecocheques (of gelijkwaardig voordeel te onderhandelen in de bedrijven) die recurrent wordt vanaf 2013.

- Betaling van een sectorale syndicale premie (30€ in september 2011)
- Verbetering van de werkzekerheid: principe van niet-discriminatie ten aanzien van werknemers die in dienst zijn met een contract van bepaalde duur is aanvaardt.
- Toekenning van het brugpensioen op 58 jaar tot 30/06/2013.
- Voortzetting van het outplacementbeleid en de strijd tegen de stress.
- Versterking van de opleidingsprogramma’s.
- Verdere ontwikkeling van nieuwe projecten inzake functieclassificatie en diversiteit.
- Verhoging van de werkgeversbijdrage voor vakbondsvorming.
- Sales & Advice: versterking van de opleiding van het personeel over de verkoop van financiële producten en het verlenen van correcte informatie aan de klant over de aangeboden bankproducten.


We zullen ons over dit ontwerpakkoord moeten uitspreken op het paritair comité gepland op 30 augustus e.k..

 

Volledige tekst van het ontwerpakkoord :

 

Werkgelegenheid, vorming en loonbeleid

 

Inspanning voor de risicogroepen

 

Brugpensioen

 

Vormingsinspanningen

 

Outplacement