BBTK > Nieuws > Groothandelaars en verdelers in geneesmiddelen (PC 321) : Eisenbundel

11-5-2011 16:24 Afdrukken

Groothandelaars en verdelers in geneesmiddelen (PC 321)

Eisenbundel 2011-2012

 

1. Tewerkstelling
 • Werkzekerheidsclausule :

- behoud van het werkvolume voor de duurtijd van de CAO

- uitwerken van een procedure ingeval van het niet respecteren van de werkzekerheidsclausule

 • Prioriteit aan contracten van onbepaalde duur
 • werken met voldoende bezetting (veiligheid en welzijn)

2. Koopkracht
 • Verhoging van het brutoloon

- valorisatie van de beroepservaring boven het 20ste jaar voor de bedienden en boven het 15de jaar voor de arbeiders/arbeidsters

3. Vervoerskosten
 • Verhoging van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor alle transportmiddelen
 • Tussenkomst in geval van verplaatsing met de fiets.

 

4. Arbeidsorganisatie en arbeidstijd
 • Verbetering van het anciënniteitverlof
 • Controle en beperking van de flexibiliteit
 • Tijdskrediet:
  - financiële bijpassing bij opname tijdskrediet
  - vervangingsplicht
 • Organisatie en betaling van zaterdagwerk: maatregelen op bedrijfsniveau

 

5. Syndicale thema's
 • verbetering van de opzegtermijnen voor arbeiders (toenadering bedienden)
 • verhoging van de syndicale premie
 • verlaging van de syndicale drempel voor aanstelling syndicale delegatie
 • syndicale coördinatie en interzetel
6. Eindeloopbaan
 • verlenging bestaande stelsels brugpensioen
 • verhoging van de aanvullende vergoeding betaald door de werkgever
 • bij overgang tijdskrediet naar brugpensioen: bijpassing brugpensioen berekenen op basis voltijdse prestatie
7. Behoud van de verworven rechten