BBTK > Nieuws > Pensioenbeleid regering: onverantwoord

20-9-2017 10:45 Afdrukken

Pensioenbeleid regering: onverantwoord

 

De media waren unisono over de manier waarop de regering de laatste weken bezig is geweest met het pensioendossier: klungelig. Moest het dat alleen maar zijn. En moest het niet gaan over honderdduizenden (toekomstige) gepensioneerden, zou geklungel nog niet het ergste zijn. Wij hebben een ander woord voor wat deze regering doet met het pensioendossier: onverantwoord.

Omdat het al die (toekomstige) gepensioneerden in een onzekere situatie plaatst, met als verzekerd resultaat dat de pensioenen nog lager zullen zijn dan wat vandaag al het geval is. Verhoging pensioenleeftijd, afschaffen gelijkstellingen, een puntensysteem dat leidt tot lagere pensioenen, geen antwoord voor belastend werk. En zo kunnen wij nog een tijdje doorgaan: evenveel maatregelen, evenveel aanvallen op de gepensioneerden. De actie van het ABVV op 15 september was een eerste teken van verzet, maar zeker niet het laatste. Dankzij deze druk is de regering (voorlopig althans) teruggekrabbeld wat betreft de gelijkstellingen voor de werkloze 50-plussers. Hetzelfde geldt (opnieuw voorlopig) ook voor het puntensysteem. Tekenen dat de syndicale druk hoe dan ook zijn impact heeft. Maar laat ons waakzaam blijven. Daarom ook dat het verzet verder dient gezet te worden.

Ondertussen bevat het zogenaamde zomerakkoord ook een aantal maatregelen die rechtstreeks onze sectoren aanbelangen. De meeste van deze maatregelen zijn voorzien in voege te treden vanaf volgend jaar. Wij zullen ons voorbereiden om, indien deze ook wettelijk verankerd zouden worden, deze in onze sectoren en bedrijven te bestrijden.

 

Flexi-jobs

Het zomerakkoord voorziet een uitbreiding naar de handelssector. Deze flexi-jobs staan haaks op onze visie op tewerkstelling in de handelssector. Wij staan immers voor duurzame jobs, voorrang voor deeltijdse werknemers, meer uren of voltijdse tewerkstelling en jobs die rechten opbouwen in sociale zekerheid. Wat de flexi-jobs niet zijn of doen.

 

E-commerce

Het zomerakkoord voorziet ook een versoepeling voor de invoering van nachtarbeid in het kader van e-commerce activiteiten. Gedurende 2 jaar zou nachtarbeid kunnen ingevoerd worden via het arbeidsreglement. Dit in plaats van een CAO die ondertekend is door alle in het bedrijf vertegenwoordigde vakbonden.

Na die 2 jaar zou nachtwerk dan mogelijk worden via een CAO ondertekend door slechts 1 vakbond, althans voor arbeid na middernacht.
Wij zijn en blijven voorstander van collectieve onderhandelingen over nachtarbeid. Maar ook hier staat voorop dat duurzame jobs dienen gecreëerd te worden met een goede arbeidsorganisatie en een financiële compensatie voor het belastende nachtwerk. Akkoorden bij Euro-shoe, Torfs en Vanden Borre tonen aan dat het mogelijk is. Ook de tientallen akkoorden in de logistieke sector met betrekking tot nachtarbeid kunnen hier dienen als voorbeeld. Al deze akkoorden werden ondertekend door alle in de bedrijven vertegenwoordigde vakbonden. Ook in de toekomst zal dit zo moeten zijn.

 

Bonus

Het zomerakkoord voorziet dat bonussen kunnen toegekend worden tot een bedrag dat overeenstemt met 30% van de loonmassa. Hiertoe wordt de wet op de winstparticipatie versoepeld.
Indien alle werknemers recht krijgen op hetzelfde bedrag, dient geen collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten te worden met de vakbonden.

Wij zijn en blijven voorstander van extra verloning via de brutolonen die rechten opbouwen in de sociale zekerheid. Andere verhogingen van het inkomen (CAO90-winstparticipatie maar dus ook dit nieuw bonussysteem) dienen te gebeuren via collectief overleg en dus een collectieve arbeidsovereenkomst. Wij zullen hierop toezien in de bedrijven.

Onze acties volgen twee sporen: samen met de andere geledingen van het ABVV (en hopelijk ook in gemeenschappelijk vakbondsfront) op interprofessioneel vlak en in de sectoren en bedrijven, verzetten we ons tegen de maatregelen die een rechtstreekse impact hebben in onze sectoren. Samen met u. Ten slotte zijn wij solidair met de kameraden van ACOD die op 10 oktober een reactiedag organiseren.  

Share/Bookmark