BBTK > Nieuws > Persbericht (19/11/2008) - Asielopvang : geen bewaking, maar sociaal werk

24-3-2010 12:21 Afdrukken

PERSBERICHT 19/11/2008

Asielopvang: geen bewaking, maar sociaal werk

Uit de actualiteit blijkt dat de dagdagelijkse situatie van asielzoekers steeds zorgwekkender wordt. Het aantal opvangplaatsen blijft ontoereikend. De chronische onderfinanciering van de opvang laat geen kwaliteitsonthaal toe. De BBTK betreurt namens het personeel deze situatie ten zeerste. En dat personeel zijn geen cipiers, maar sociaal werkers.

Zo wordt een opvangplaats binnen het Rode Kruis door de overheid gefinancierd met € 33 per persoon per dag. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, krijgt van de minister van Maatschappelijke Integratie Arena echter € 54 werkingsmiddelen voor dezelfde criteria.

Minister Arena stelt voor om 500 extra bedden te voorzien in publieke gebouwen, die worden veranderd in noodopvangplaatsen die tijdelijk de overbezetting in de bestaande structuren moeten opvangen. Goed, maar onvoldoende. Mensen opvangen is meer dan hen louter een bed aanbieden. Het gaat ook om het begeleiden van de asielzoekers bij hun fysieke, psychologische en administratieve problemen. Dat vraagt tijd en personeel, en daaraan ontbreekt het binnen de opvangstructuren. De kwaliteit van de opvang en het werk dat de sociaal werkers leveren moet worden ondersteund, zoals dat zou moeten gebeurden met de 3.553 plaatsen die het Rode Kruis in België voorziet.

Het door kunst- en vliegwerk oplossen van problemen van een humanitaire crisis die al jarenlang aanhoudt moet ophouden. De BBTK vraagt aan de minister van maatschappelijke integratie, aan de minister van migratie- en asielbeleid Annemie Turtelboom en de regering om echte structurele oplossingen te voorzien voor de opvang van asielzoekers.