BBTK > Nieuws > Petroleum (PC 211) : DO, RE, MI, FA, SOL

16-6-2011 17:59 Afdrukken

Petroleum (PC 211)

DO, RE, MI, FA, SOL

 

Aan de petroleumwerknemers.

In de namiddag van 8 juni 2011 werden de “onderhandelingen” over jullie loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2011-2012 terug opgestart.

Met volle moed en met de intentie om tot een ontwerp van CAO te komen hebben wij de gesprekken met jullie werkgevers terug opgestart.

Het klonk voor ons als muziek in de oren toen de werkgevers verklaarden het signaal van de breed gedragen sectorale actiedag te hebben begrepen. De partituur van het gespeelde stuk viel ons des te meer in de smaak omdat we in de tweede strofe konden horen dat ook zij de intentie hadden om tot een voor beide partijen aanvaardbaar ontwerp van CAO te komen.

In een eerste onderhandelingsronde werden ieders instrumenten op het podium gezet en werd ten gronde toegelicht hoe wij met deze instrumenten een gezamenlijke partituur konden schrijven.

Na deze open en grondige discussie hebben de werkgevers zich teruggetrokken om een compositie op papier te zetten. Hoopvol en met de stemvork in de hand hebben wij op hun terugkomst gewacht.

Na menige koffie hadden wij het genoegen om jullie werkgevers terug te zien. Al snel moesten wij vaststellen dat hun dirigenten niet ter beschikking waren en hun antwoord zich eigenlijk beperkte tot DO-RE-MI. Een eventuele FA had men er ter plaatste aan toegevoegd zonder het mandaat van hun orkestleiders. De SOL bleef de ganse dag zoek.

Ondanks alle pogingen van jullie onderhandelaars zijn we er zelfs in de late uurtjes niet in geslaagd om de violen te stemmen. Jullie werkgevers hebben dan maar beslist om de verzoening aan te vragen, die zal doorgaan op 16 juni 2011.
Voor de goede orde geven we hieronder nogmaals de 5 knelpunten uit ons vorig pamflet.

 

DO : koopkracht: de onderhandelingsmarge van 0,3% die de regering oplegt volledig uitputten;

RE : werkzekerheid: wedertewerkstelling in de sector voor werknemers bij herstructureringen;

MI : recht op een dagfunctie na langdurige shiftarbeid

FA : vrijstelling van prestaties voor 50-plussers;

SOL : een solidaire tweede sectorale pensioenpijler voor iedereen


Gezien het verlengde weekend en om het sociaal overleg een maximale kans te geven worden er voorlopig geen nationale acties georganiseerd, maar zullen er per bedrijf acties gevoerd worden. Wij vragen dan ook om de ordewoorden van jullie afgevaardigden strikt op te volgen.

Voor de laatste maal : geachte werkgevers kom donderdag met een mandaat. Anders is het te laat.