BBTK > Nieuws > Petroleum (PC 211) : stand-by of de sectoronderhandelingen 2011-2012

11-5-2011 16:21 Afdrukken

Petroleum (PC 211) : sectoronderhandelingen 2011-2012

'Surplacen' of slechte wil?

 

Na 4 onderhandelingsrondes over de CAO 2011-2012 is er nog geen enkel resultaat geboekt. De werkgevers weigeren op de meest essentiële punten van het eisenbundel een voorstel te doen.

 

Zij hebben de onderhandelingstafel verlaten met de melding dat het behoud van de opzegtermijnen, een koopkrachtverhoging, vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers en uitgroeibanen voor shiftwerknemers totaal onbespreekbaar zijn. Met de afgevaardigden hebben wij de situatie besproken, zij zijn verontwaardigd over de houding van de werkgevers.

De delegees stellen duidelijk dat deze arrogante houding van de werkgevers een kaakslag is voor de werknemers uit de petroleumsector. Zij stellen dat de werkgevers een ernstig antwoord moeten geven op de terechte eisen van de werknemers en eindelijk op een volwassen manier moeten onderhandelen.

Tot slot willen we nog reageren op het schrijven van de directie ivm de loonkost. Weet dat de vergelijking van de loonkost tussen werknemers uit verschillende landen zeer complex is. Zo zijn de fiscale en parafiscale maatregelen totaal verschillend van land tot land. Zo kennen we in België de notionele intrest waar de petroleumsector gretig gebruik van maakt. 52,5 miljoen € (zonder ESSO) in 2009. Wij herinneren er ook aan dat sinds 2009 de lastenverlaging voor ploegenwerknemers 15,6% bedraagt en daarbovenop nog eens voor iedere werknemer een structurele lastenverlaging van 1%. Ten gevolge van al deze fiscale en parafiscale maatregelen zijn de toegekende loonsverhogingen uit de vorige CAO ‘s meer dan geneutraliseerd.

Wij wensen als vakbond niet in polemiek te gaan over de loonkost met de werkgevers gezien wij niet over de nodige gegevens beschikken uit de fiscale paradijzen die frequent bezocht worden door de topmensen van de petroleumsector.
Jullie delegees zullen jullie verder op de hoogte houden. Wij vragen om de ordewoorden van de vakbonden op te volgen.