BBTK > Nieuws > Politieke crisis: werknemers gegijzeld?

7-7-2017 14:23 Afdrukken

Politieke crisis in de 3 Franstalige deelstaten:

 

Werknemers van de Social Profit gegijzeld?

 

De verbreking van het coalitieakkoord binnen de Franstalige regeringen heeft de drie Franstalige deelstaten (nl. het Waals en Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap) in een patstelling gebracht, wat absoluut geen goede zaak is, noch voor de burgers noch voor de werknemers.

 

Deze politieke crisis heeft er in de praktijk toe geleid dat tal van lopende dossiers voor de Social-Profitsector, zowel in het Waals en Brussels Gewest als in de Franse Gemeenschap, in de koelkast zijn gezet. Het gaat bijvoorbeeld over de hervorming van de maatregelen voor tewerkstellingssteun, de regionalisering van de WZC’s en de kinderbijslag, de onderhandelingen met het oog op een sociaal akkoord in de verschillende deelstaten, de hervorming van de bijzondere jeugdzorg, kinderopvang, het loontrekkend statuut van de geconventioneerde onthaalmoeders, enz.
Vergaderingen worden om de haverklap geannuleerd en politieke stilstand dreigt, op alle echelons. Het werk dat de laatste maanden werd verzet had tot moeizame beloftes en zelfs enkele engagementen geleid. Dit alles dreigt meer dan waarschijnlijk een maat voor niets te worden.

Om te protesteren tegen deze verschrikkelijk respectloze situatie voor de werknemers heeft de Franstalige Social-Profitsector van de BBTK een verrassingsactie gehouden op 29 juni jl. voor de zetel van de Franse Gemeenschap. De militanten overliepen symbolisch, één voor één, de lopende dossiers en wezen de politieke mandatarissen van de drie betrokken deelstaten op hun verantwoordelijkheden. Deze blitzactie moest de politici wakker schudden opdat ze een beleid zouden voortzetten waardoor alle lopende dossiers concrete invulling krijgen.

De BBTK eist dat de volledige politieke klasse onverwijld terug aan het werk gaat. Hoe dan ook moet  vooruitgang worden geboekt in de lopende dossiers. Het kan niet dat de toekomst van tienduizenden werknemers van de Social Profit en de vele begunstigden van hun diensten  gegijzeld worden terwijl er politieke spelletjes aan de gang zijn.

 


 

Share/Bookmark