BBTK > Nieuws > Tijdskrediet nemen? Lees er alles over in onze Memo!

16-5-2017 17:00 Afdrukken

Tijdskrediet nemen?

Lees er alles over in onze Memo!

Wil je je arbeidstijd verminderen om voor je kind jonger dan 8 jaar te zorgen? Of om een zwaar ziek familielid te verzorgen? Wens je een opleiding te volgen? Zit je aan het eind van je loopbaan en wil je het wat rustiger aan doen? Dan is tijdskrediet dé oplossing: met dit stelsel kan je gedurende een bepaalde tijd minder of helemaal niet werken. Er bestaan verschillende formules en de regels hieromtrent zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd.


Opeenvolgende regeringen lieten de laatste jaren niet na om het tijdskrediet vanuit hun “besparingslogica” behoorlijk te ondergraven. Jarenlang besparen betekende strengere toegangsvoorwaarden, in een aantal gevallen een behoorlijke inperking van het recht op uitkeringen en gevolgen voor de sociale-zekerheidsrechten.

Niettegenstaande bepaalde bijsturingen die we als vakbonden hebben kunnen afdwingen en een aantal positieve resultaten zoals de uitbreiding van het tijdskrediet met motief tot 51 maanden, is het moeilijker geworden om in tijdskrediet te gaan. We betreuren bovendien dat er alweer geen sprake is van een verplichting voor de werkgever om het personeelslid dat gebruik maakt van tijdskrediet te vervangen en dus van de creatie van tewerkstelling. De regering versterkt hiermee alleen de individuele keuze van de werknemers daar waar wij collectieve oplossingen blijven verdedigen.

Voldoe je aan de voorwaarden om tijdskrediet te kunnen nemen? Welke vormen van tijdskrediet bestaan er nog? Welk bedrag zal je ontvangen? Onze brochure “Memo tijdskrediet” geeft een overzicht van de nieuwe regels die gelden sinds 1 april 2017 voor werknemers uit de privésector. Surf snel naar MyBBTK (onze afgesloten ledensite) want daar staat ze al online. Vanaf aanstaande zomer is ze ook op papier beschikbaar in de gewestelijke BBTK-afdelingen.

Share/Bookmark