BBTK > Nieuws > Regeringsmaatregelen: zware gevolgen voor de Social-Profit en de bevolking

25-1-2012 15:56 Afdrukken

De Social Profit staakt op 30/01

Regeringsmaatregelen: zware gevolgen voor de sector en de bevolking

 

Op 23/01/2012 organiseerde de Social Profit een persconferentie om te wijzen op alle negatieve gevolgen van de regeringsmaatregelen voor de sector, de instellingen en de werknemers enerzijds en voor de kwaliteit van de dienstverlening anderzijds. De werknemers maken zich zorgen over hun toekomst en zijn niet van plan om dat onder stoelen of banken te steken! De staking van maandag 30 januari a.s. zal in de sector massaal en actief worden opgevolgd: de vakbondsverantwoordelijken van de Social Profit hebben de redenen daarvoor aan de aanwezige journalisten toegelicht.
Het federaal regeer- en begrotingsakkoord 2012 zal een zeer ingrijpende weerslag hebben op de sector van de ‘zachte beroepen’, zoals de werknemers die graag omschrijven. Hun toekomst, hun arbeidsvoorwaarden, hun eindeloopbaan en de kwaliteit van de dienstverlening staan op het spel. Tijdens de persconferentie werden verschillende elementen op de voorgrond gebracht.


De eindeloopbaan- en tijdskredietmaatregelen van de regering voorspellen weinig goeds voor de werknemers aangezien een aantal specifieke eindeloopbaanregelingen van de Social Profit – een sector die gekend is voor het zware, lastige werk – hierdoor rechtstreeks ter discussie en zelfs op de helling worden gesteld. En toch worden veel beroepen in deze sector niet als “zwaar” beschouwd, ondanks de fysieke en psychosociale belasting die ze met zich meebrengen.
Door de verlenging van de loopbaan, de opgeschoven en almaar strengere voorwaarden om met tijdskrediet of brugpensioen te kunnen gaan, de grote achteruitgang op het vlak van gelijkstellingen voor het pensioen zullen de arbeidsvoorwaarden nóg wat pijnlijker worden.


Buitensporige polyvalentie en flexibiliteit, moeilijke uurroosters, zwaar werk, oninteressante loonvoorwaarden, onzekere contracten: dat alles maakte de sector al vrij onaantrekkelijk. In de Social Profit bestaat trouwens nu al schaarste voor enkele beroepen. De nieuwe maatregelen zullen kandidaat-werknemers nog méér ontmoedigen en het huidige personeel verder demotiveren.


Maar die laatsten zullen niet de enige slachtoffers in dit verhaal zijn. Wie ‘Social Profit’ zegt, zegt ‘persoonsgebonden diensten’. Ook de begunstigden, de gebruikers van de Social Profit zullen door die veranderingen worden getroffen. De aangekondigde budgettaire beperkingen zullen immers zwaar doorwegen op de werking van de instellingen en diensten. Het valt te vrezen dat de besparingen zich op de werkvloer hard zullen doen voelen en een zware impact zullen hebben op zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de toegankelijkheid van de diensten…


Daarbij komen ook nog de financiële gevolgen van bepaalde bevoegdheidsoverdrachten van het federale niveau naar de deelstaten in het kader van de staatshervorming (ROB/RVT, een deel van de psychiatrie, de buitenschoolse opvang, …). Naargelang van het gewest zouden op termijn dus verschillende situaties en een verschillende zorgverlening kunnen ontstaan.


Het moge duidelijk wezen: de toekomst ziet er niet meteen rooskleurig uit. Terugbetalingen en tenlastenames zullen teruggeschroefd worden, de kostprijs en de toegankelijkheid van diensten zullen duurder worden, de kwaliteit van de dienstverlening zal erop achteruitgaan... Het zijn dus de begunstigden die als eersten zullen opdraaien voor de bezuinigingsmaatregelen. De werknemers van de Social Profit zullen dan weer dubbel getroffen worden: niet alleen in hun arbeidsvoorwaarden maar ook als potentiële gebruikers van de diensten.


In februari wordt al een nieuwe budgettaire bijsturing voorzien, wellicht voor meer dan twee miljard euro. En hoogstwaarschijnlijk zullen de deelstaten trapsgewijs nog andere beperkingen goedkeuren.


Wij blijven ervan overtuigd dat er andere alternatieven bestaan om budgettaire besparingen door te voeren. Op 30 januari a.s. zullen alle werknemers van het land dat luidop laten horen. Een algemene stakingsdag om gehoord te worden bij onze regeringen en om ook op Europees vlak een beweging van reacties op gang te brengen.

Share/Bookmark