BBTK > Nieuws > Sector Financiën: werk, werk, werk

15-3-2017 11:24 Afdrukken

Sector Financiën:

Werk, werk, werk

 

2016 was voor de werknemers van de financiële sector allesbehalve een ‘boerenjaar’. AXA, Ethias, ING, BNP Paribas Fortis, Crelan… De tewerkstelling werd zwaar op de proef gesteld. Het slechte nieuws volgde elkaar als een lawine op en liet een bittere nasmaak achter. In sommige financiële ondernemingen zijn de onderhandelingen voorbij, in andere lopen ze nog. Het is nu al duidelijk dat ook 2017 er voor de werknemers moeilijk uitziet. Maar de vakbondsploegen van de BBTK zetten zich ten volle in om de jobs en de toekomst van het personeel te verdedigen. Pia Desmet en Jean-Michel Cappoen, de twee federale BBTK-secretarissen verantwoordelijk voor de sector, overlopen met ons de situatie.


Jullie hebben de laatste maanden echt een vloedgolf aan herstructureringen op jullie zien afkomen...


J-M.C.: “Het was inderdaad het ene na het andere. Op enkele maanden tijd staan meer dan 5.000 banen op de tocht. Eerst AXA en P&V die aankondigden dat er respectievelijk 650 en 300 jobs zouden verdwijnen. Dan ING en zijn filiaal Record Bank met 3.150 banen minder. Vervolgens Crelan met 160 jobs. Er kwamen ook nog andere belangrijke dossiers op tafel, zoals heel onlangs nog BNP Paribas Fortis waar een nieuwe cao onderhandeld moest worden...”


Als verklaring voor die afbouw van de tewerkstelling horen we vaak hetzelfde liedje, namelijk de digitalisering die voor een leefbare toekomst onvermijdelijk zou zijn... Wat is jullie mening?


P.D.: “We werken vandaag niet meer op dezelfde manier als 20 jaar geleden. En binnen 20 jaar zullen we tot dezelfde vaststelling komen, dat weten we nu al. De arbeidswereld, de werkmiddelen, de technologie, de behoeften van de klanten, de gewoonten van de consument: die evolueren allen voortdurend. Je moet dus mee met je tijd. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij digitalisering en technische vooruitgang tot kwaliteitsvollere diensten moeten kunnen komen. En normaal gezien ook tot betere werkomstandigheden... En dat is op dit ogenblik niet steeds zo. Samen met de opkomst van de nieuwe technologieën merken we ook een grote toename van stress en burn-out bij de werknemers, en dit zowel in de banken als in de verzekeringen.”


J-M.C.: “Al te vaak is digitalisering voor de werkgevers een excuus geworden om te ontslaan. Modernisering mag niet gelijkstaan met banenverlies, wel met evolutie van de tewerkstelling. De digitalisering maakt deel uit van de werkwereld van nu en van de toekomst. Ze doet de functies en taken van werknemers evolueren, dat is een feit. Maar ze mag niet zomaar gepaard gaan met banenverlies.”


Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen op dit ogenblik?


J-M.C: “Toen de gesprekken bij AXA net begonnen waren, pleegde de directie een vorm van chantage door te stellen dat er meer werknemers ontslagen zouden moeten worden als er niet parallel over een vermindering van de loonkosten zou kunnen gesproken worden. De vakbondsafgevaardigden hebben meteen gereageerd en verschillende personeelsacties op touw gezet, zoals personeelsvergaderingen. Dankzij deze mobilisatie en vastberadenheid heeft de directie ingebonden. Eerst werd er onderhandeld over de uitwerking van een sociaal plan. Dat werd eind vorig jaar afgerond en voorziet onder meer in maatregelen voor vertrek met SWT (brugpensioen) op 55 jaar waardoor de impact van het aantal ‘naakte’ ontslagen beperkt wordt. De directie wil nog steeds onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. De vakbonden gaan daarmee akkoord maar zonder resultaatsverplichting.”


“Bij ING zijn de onderhandelingen over de plannen voor vervroegd vertrek afgerond. Dat voorstel moet nog aan het personeel worden voorgelegd. Ook hier wil de directie drie zaken aan elkaar koppelen: het vertrekplan, de toename van flexibiliteit en een akkoord over een nieuw loonplan (reward model). De uiteindelijke beslissing zal bij het personeel liggen, dat zal kunnen stemmen over wat voorligt aan het einde van de onderhandelingen.”


Bij BNP Paribas Fortis werd zonet een nieuwe cao gesloten. Wat stond er bij dat akkoord ‘Visie 2020’ precies op het spel?

P.D.: “Ook dit akkoord vormt één geheel. In de media was er veel te doen over bepaalde ‘cafetaria’-elementen in dit dossier die een weerslag hebben op het brutoloon (met name het omzetten – voor een beperkte categorie van het personeel – van een deel van het loon in ‘units’ waarmee bepaalde naturavoordelen gefinancierd kunnen worden). Daarbij is het wel belangrijk om weten dat die cao werkzekerheid biedt tot eind 2018 en dat jongeren en lagere lonen kunnen rekenen op iets extra. En de hogere lonen krijgen nu extra keuze bij de invulling van hun loonpakket.”


J-M.C.: “Alvorens zich uit te spreken, heeft de BBTK alle elementen die in de weegschaal lagen grondig geanalyseerd. De werkzekerheid is voor de komende twee jaar gewaarborgd, wat toch doorslaggevend is! De werknemers die wij vertegenwoordigen werden individueel geraadpleegd en gingen met een meerderheid van 84% van de stemmen akkoord met de inhoud van het plan. Een duidelijk mandaat dat de BBTK dan ook respecteert.”


P.D.: “Nu gaat het werk verder, want die cao moet nog op het terrein tot uitvoering worden gebracht. Onze afgevaardigden blijven uitermate waakzaam en zullen er zoals steeds op toezien dat ieders belangen gerespecteerd worden.”
Er zijn ook de sectoronderhandelingen die nu lopen.


P.D.: “We zijn volop bezig met het uitwerken van sectorale eisenbundels, als gevolg van het afsluiten van het interprofessioneel akkoord (IPA). Dat doen we in federale comités per onderdeel (banken, verzekeringen…). We willen die nog in de loop van maart indienen in de paritaire comités ten aanzien van de werkgevers. Na de paasvakantie kunnen de onderhandelingen dan starten. Nog werk genoeg dus!”

Share/Bookmark