BBTK > Nieuws > PC 341 | Zelfstandige bankagentschappen | Sectorale onderhandelingen: een pril begin

4-5-2017 13:09 Afdrukken

Sectorale onderhandelingen in zelfstandige bankagentschappen (pc 341)

Een pril begin

Als het over ontslagrondes en onderhandelingen in de financiële sector gaat, komen vooral de heel grote bedrijven in het nieuws. Nochtans werken er een kleine 10.000 bedienden in de zelfstandige bankkantoren. Het is een splinternieuwe sector. Het sectoraal overleg is voor de BBTK een stap in de richting van sociale afspraken die voor alle werknemers in de zelfstandige kantoren gelden.

 

In alle sectoren is het sociaal overleg over de sectorakkoorden nu bezig. Voor het pc 341, de zelfstandige bankkantoren, is dat de tweede keer. De sector is nieuw. Vroeger vielen de werknemers van de zelfstandige kantoren onder het APCB, het pc 200 (voorheen ‘de 218’). Alle bedienden uit de sector volgden dus de voorwaarden van die werknemers. In 2015 werd een apart paritair comité opgericht, specifiek voor de sector. In dat comité, dat het nummer 341 kreeg, werden in totaal 19 collectieve akkoorden (cao’s) gesloten die de basis legden voor de loons- en arbeidsvoorwaarden in de agentschappen. Tijdens de sectoronderhandelingen gaan werkgevers en werknemers over die voorwaarden het gesprek aan.

Wat ligt er nu op tafel? Langs vakbondszijde gaan we voor een maximale invulling van wat er in het interprofessioneel akkoord (IPA) afgesproken werd: 1,1% erbij in de lonen. Daarnaast zetten we ook in op het versterken van de financiering en de werking van het sectoraal opleidingsfonds SOFUBA (www.sofuba.be), net als de rechten op opleiding voor de werknemers. De BBTK wil via de onderhandelingen ook de rechten op tijdskrediet, landingsbanen en SWT maximaal garanderen. Heel wat eisen hebben ook te maken met het versterken van het vakbondswerk in de sector, net als het beschermen van individuele werknemers tegen ontslag.

Dat laatste is niet zonder belang. De sector van de zelfstandige bankagentschappen staat al jarenlang onder druk. Maar de recente evoluties in de financiële sector, met enkele grote (en kleinere) herstructureringen, laten zich sterk in de kleine kantoortjes voelen. Niet enkel gingen er heel wat dicht, de grote bankgroepen aarzelen niet om de zelfstandige kantoorhouders te dwingen aan (veel) lagere tarieven te werken. Een concreet dergelijk voorbeeld is ING, dat de RECORD agentschappen het mes op de keel zet. Dat leidt helaas soms tot ontslagen binnen die kantoren. Daarom eist de BBTK van de werkgevers een duidelijke procedure rond ontslag en een afdwingbaar recht om bijgestaan worden door de vakbond in zo’n geval.

Het is in die moeilijke context dat werkgevers zelf ook met eisen zijn gekomen, rond avondopeningen en flexibele werkuren. De BBTK zal hierin waken over het welzijn van de werknemers, zodat duidelijke afspraken hierover worden gemaakt. We willen hierbij echter niet blind zijn voor de moeilijke economische realiteit waarin de agentschappen, vaak hele kleintjes, zich nu bevinden. Het overleven van die agentschappen hangt samen met tewerkstelling van bedienden. Ook die tewerkstelling ligt in de weegschaal. De BBTK gaat hier op zoek naar een correcte balans. De vraag van werkgevers om een stuk van het basisloon om te zetten in een ‘cafetariaplan’ zal bij ons in elk geval niet op goedkeuring kunnen rekenen.

De uitdaging voor een prille sector als het pc 341, die in economisch zeer woelig vaarwater zit, is om via het sociaal overleg kleine stappen te zetten naar een correcte sociale tewerkstellingsomkadering. Deze akkoorden zijn een eerste stap. De BBTK houdt hier het individuele belang van de leden in het oog, waar ook zekerheid van tewerkstelling bij hoort. Leden die geconfronteerd worden met problemen kunnen steeds bij de lokale BBTK-afdelingen terecht voor juridisch advies of steun. Leden krijgen op jaarbasis €35 van hun vakbondslidgeld terug gestort via een syndicale premie.

 

Share/Bookmark