BBTK > Nieuws > Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten

9-7-2019 13:53 Afdrukken

Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten

Elke twee jaar sluiten werkgevers en vakbonden een interprofessioneel akkoord af dat de grote lijnen bepaalt voor verdere onderhandelingen in de sectoren. Dit jaar ondertekende het ABVV het IPA niet omdat het onvoldoende was qua koopkracht, in het bijzonder voor de werknemers met de laagste lonen. Gelukkig zijn er in de Nationale Arbeidsraad (NAR) toch nog heel wat cao’s afgesloten onder andere over landingsbanen en SWT die het mogelijk maakten deze ook in de sectoren verder in te vullen. De maximale loonmarge van 1,1% voor onderhandelingen in de sectoren werd door de regering opgelegd in een KB. Ondertussen zijn er al heel wat akkoorden afgesloten. We geven je de grote lijnen mee. Het overzicht is zeker niet volledig. Wil je meer info? Neem dan contact op met je gewestelijke afdeling.


APCB en Logistiek

Goed nieuws voor de 500.000 bedienden van pc 200 of 226. Zij zien hun koopkracht stijgen en krijgen meer kwalitatieve jobs. De cao’s zijn op 1 juli ondertekend.

 • De loonmarge van 1,1% wordt volledig ingevuld. Elke bediende krijgt een hoger loon ongeacht categorie of statuut, het loon dat ze vandaag hebben en of ze al dan niet aan of boven barema worden betaald.
 • Het mobiliteitsbudget wordt aanbevolen. In pc 226 wordt de fietsvergoeding opgetrokken naar het fiscale maximum van €0,24/km. In pc 200 wordt er voor het eerst fietsvergoeding voorzien aan €0,10/km voor verplaatsingen tot 40km per dag (heen en terug).
 • De wettelijke mogelijkheden voor landingsbanen worden maximaal ingevuld. Naast het deeltijds loon en de RVA-vergoeding krijgen deze bedienden ook een bijkomende vergoeding vanuit de sociale fondsen.
 • Het recht op zorgkrediet wordt gedurende 51 maanden verzekerd. Het recht op tijdskrediet opleiding gedurende 36 maanden. Er komen ook bijkomende rechten opleiding tijdens de werkuren.
 • In pc 226 krijgen uitzendkrachten die met een vast contract worden aangeworven betere startvoorwaarden: hun tewerkstelling als uitzendkracht gedurende de voorgaande 24 maanden zal worden mee gerekend voor de toepassing van barema’s en anciënniteitsverlof.
 • Nog in pc 226 zullen jonge afgestudeerden recht hebben op volledige vakantie in het jaar na afstuderen, zonder inkomensverlies.
 • Vervroegd stoppen met werken zal nog altijd kunnen vanaf 59 jaar. De SWT-mogelijkheden (vroegere brugpensioen) worden maximaal ingevuld in beide paritair comités, voor de lange loopbanen en regimes van nacht- en ploegenarbeid.

Handel

Op het moment dat we dit artikel schrijven is er een sectorakkoord in zicht. De BBTK keurde de ontwerptekst goed op 5 juli. Hierbij alvast de belangrijkste punten voor pc 202, 311, 312.

 • De eisen van de werkgevers voor méér flexibiliteit en deregulering van de lonen worden van de onderhandelingstafel geveegd.
 • Meer koopkracht: € 26 bruto in de barema’s, reële lonen en minimuminkomens. Een forfaitaire, niet-recurrente premie van € 75 die samen met de eindejaarspremie uitbetaald wordt.
 • Maximalisering van de rechten inzake SWT en tijdskrediet.
 • Voortzetting en versterking werkgroepen harmonisering pc’s, de evolutie van de beroepen, de digitalisering, de transities, werkbaar werk over de hele loopbaan, de re-integratie van langdurig zieken en alternerend leren.
Share/Bookmark