BBTK > Nieuws > Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten (-2)

9-7-2019 13:53 Afdrukken

Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten (-2)


Financiën

In pc 310 en pc 306 verlopen de onderhandelingen moeilijk. De werkgevers weigeren een echt overleg aan te gaan en te luisteren naar onze eisen. De vakbonden stuurden daarom een open brief aan alle CEO’s van de banksector en de CEO’s van de verzekeringen om deze houding aan de kaak te stellen. De onderhandelingen gaan verder in september.
In pc 307, 309, 341, 214 en 325 zijn de sectorale cao’s SWT en tijdskrediet 55/57 jaar maximaal verlengd.

Industrie

In pc 220 werd het sectorakkoord 2019-2020 ondertekend. 35.000 werknemers gaan erop vooruit.

 • Een verhoging van de sectorale minimumlonen voor bedienden van 1,1% of 1,1% verhoging van de reële lonen op 01/01/2020 (te onderhandelen in de bedrijven).
 • De verlenging en de versterking van de eindeloopbaanmaatregelen: de SWT-stelsels en de landingsbanen worden verlengd. De aanvullende vergoeding voor 1/2de  tijdskrediet 55+ en 1/2de landingsbaan wordt geïndexeerd op € 97 vanaf 2020.
 • Een uitgebreid collectief recht op opleiding door de toekenning van een bijkomende dag vanaf 2020.
 • De barema’s en anciënniteitsdagen tijdens periodes van tewerkstelling als uitzendkracht worden gelijkgesteld.

Er werd trouwens ook vooruitgang geboekt op bepaalde punten waarvoor we al jaren vragende partij waren. Onze vastberadenheid heeft geloond!

 • Verhoging van de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer tot 80% en de toekenning van een fietsvergoeding (€0,24/km) vanaf 2020.
 • Een echte aanpak en uitvoering van de maatregelen in het kader van werkbaar werk en een duidelijke, nauwkeurige opvolging hiervan met naleving van het sociaal overleg.
 • Toekenning van een extra eindeloopbaandag voor bedienden ouder dan 55 jaar. 

In pc 224 heeft het federaal comité het ontwerp nationaal akkoord goedgekeurd. Het protocolakkoord bevat onder andere volgende elementen:

 • Volledige invulling van de 1,1% loonmarge door een loonsverhoging of een alternatieve manier via een ondernemingsenveloppe.
 • Verhoging van het gewaarborgd minimumloon en de sectorale barema’s met 1,1%.
 • De fietsvergoeding wordt tot 150% opgetrokken.
 • Collectief recht op vorming gelijk aan een gemiddelde van 4 dagen per VTE per jaar in 2019-2020 en gelijk aan een gemiddelde van 5 dagen per VTE vanaf 2021.
 • Een dag loopbaanverlof vanaf 55 jaar, twee dagen vanaf 58 jaar en drie dagen vanaf 60 jaar. 
 • Het toepassingsgebied van de cao SWT werd uitgebreid naar alle bedienden, inclusief kaderpersoneel.
 • Het recht op tijdskrediet werd maximaal geopend.
   
Share/Bookmark