BBTK > Nieuws > Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten (-3)

9-7-2019 13:51 Afdrukken

 Sectorakkoorden 2019-2020: wat je moet weten (-3)

 

Ook in pc 207 hebben vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord ondertekend. De maximale loonmarge voor de komende twee jaar is vastgelegd op 1,1% bovenop de automatische indexering. Wat nog?

 • Een gefaseerde verhoging van het minimumloon.
 • Een verlenging van de bestaande stelsels van SWT, eindeloopbaan maar ook extra maatregelen voor landingsbanen en tijdskrediet.
 • In het kader van werkbaar werk zijn er ook procedures uitgewerkt om vanaf 55 jaar over te schakelen van volcontinu arbeid of vaste nachtdienst naar dagtaken.
 • Het Demografiefonds wordt met vier jaar verlengd en bepaalde zaken geoptimaliseerd.
 • Er worden gemiddeld vier dagen opleiding per jaar per VTE voorzien. Dit is een dag meer.

Voor pc 209  is het akkoord getekend:

 • Verhoging van 1,1% van de bruto maandlonen of via een overdraagbare ondernemingsenveloppe van  1,1% van de loonmassa. Kaderleden kunnen meegenomen worden in een ondernemingsakkoord.
 • Verhoging minimumlonen met €52,25
 • €0,06/km voor woon-werkverkeer met eigen vervoer en een fietsvergoeding van €0,15 per afgelegde km (maximaal €6 per dag).
 • Bevestiging groeipad voor de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020, individueel opleidingsrecht van 16u per kalenderjaar
 • Uitbreiding toepassingsgebied sectorale cao koopkracht voor kaderleden in volgende sectorale onderhandelingsronde. Tegen eind juni 2020 wordt de syndicale vertegenwoordiging van de kaderleden uitgewerkt
 • Verlenging bestaande SWT-stelsels en landingsbanen.

Voor pc 320, 313 en 321 zullen er in juli en september onderhandelingen plaatsvinden.

En wat met de social-profit?

De social-profit sluit aparte sociale akkoorden met de overheid. Toch is het belangrijk dat ook hier dank zij de cao’s afgesloten in de NAR rond zaken zoals landingsbanen en SWT ook in de social-profit ingevuld kunnen worden.
Sociaal overleg werkt. Ook in moeilijke omstandigheden en niettegenstaande de door de regering Michel oplegde restricties. Dankzij het sociaal overleg zullen zo goed als alle werknemers in dit land sociale vooruitgang kennen.
Meer info over jouw sector? Contacteer je gewestelijke afdeling.

Share/Bookmark