BBTK > Nieuws > PC 226 | Logistiek | Sectorakkoord voorziet 5,4% extra loon

3-5-2017 12:24 Afdrukken

Aftrap gegeven

Sectorakkoord logistiek voorziet 5,4 % extra loon

Op 1 september 2017 krijgen de bedienden uit de sector logistiek, aan de slag in het pc 226, een loonsverhoging van 1,1%, op basis van het interprofessioneel akkoord van begin dit jaar. Dat werd afgesproken in het protocol akkoord van 21 april. Samen met de indexeringen dit jaar en begin 2018 zullen de bedienden hun loonbedrag met maar liefst 5,4% zien stijgen, bovenop de baremieke verhogingen! Een terechte correctie na jarenlange loonbevriezingen.

 

De verhoging van de lonen met 1,1% is goed nieuws voor de 43.000 bedienden aan de slag in de logistiek. Ondanks het feit dat de BBTK in de sectorakkoorden de afgelopen jaren het maximum uit de brand sleepte met verhogingen in ‘centen’ is het lang geleden dat de lonen er in de sector zo op vooruit gingen.

De verhoging van 1,1% zal trouwens bovenop een indexering van 1,4% komen die wellicht in juni 2017 verwacht wordt (de precieze maand hangt af van de inflatie en is nog niet zeker). Begin volgend jaar stapt het pc 226 over naar een ander stelsel van indexeringen. In plaats van een ‘spilindex’ van 1,4%, zal het loon nu elk jaar op 1 januari geïndexeerd worden. Dat betekent dat op 1 januari van elk jaar zal gekeken worden naar de prijsstijgingen van het voorbije jaar, om zo de lonen aan te passen.

Voor het pc 226 betekent dat concreet dat het bedrag van het loon 4 keer zal stijgen over een tijdspanne van 1 jaar. In januari 2017 kenden de lonen een indexering met 1,4%, in (wellicht) juni weer een indexering van 1,4%, in september stijgen de  lonen met 1,1% en in januari 2018 de eerste indexering in het nieuwe jaarsysteem. Daarvan is afgesproken dat die op 1 januari 2018 sowieso 1,4% zal bedragen. Het betekent dus een verhoging van het loonbedrag van 5,4% tegen 1 januari 2018!

Voor de sportievelingen of milieuliefhebbers: de fietspremie stijgt van 22 naar 23 cent per afgelegde kilometer. Ook privé woon-werkverkeer zal verbeterd terugbetaald worden. Vakbondsleden zullen kunnen rekenen op een verhoogde syndicale premie vanaf 2018.

Naast de koopkracht werden alle nog mogelijke relevante SWT-stelsels (vroeger brugpensioen) verlengd. Dat gaat om nachtarbeid, zware beroepen en lange loopbanen (58 jaar dit jaar en 59 jaar volgend jaar). Het tijdskrediet met motief werd uitgebreid van 48 naar 51 maanden. Landingsbanen (een vorm van tijdskrediet) zijn mogelijk vanaf 50 jaar. Vanaf 55 jaar start hierin het recht op een uitkering, die aangevuld wordt met een extra sectorpremie.

Tot slot is er een groeipad uitgezet om te komen naar een recht op 10 dagen vorming per werknemer per 2 jaar. Voor de periode 2017-2018 komt dat uit op 7 dagen.

De BBTK meent dat dit een mooi akkoord is, dat na jaren van loonbevriezing ademruimte kan geven aan de bedienden. Het sociaal overleg heeft zo zijn werk gedaan.

 

Share/Bookmark