BBTK > Nieuws > Sectorakkoord voor 40.000 bedienden in transport en logistiek ondertekend

2-7-2015 16:36 Afdrukken

Sectorakkoord voor 40.000 bedienden in transport en logistiek ondertekend

 

Dit sectorakkoord voorziet in een loonsverhoging van €15 bruto én extra maaltijdchequevergoeding van €1 vanaf 2016.

 

Alle rechten op tijdskrediet met motief (zorg en opleiding) en landingsbanen vanaf 55 jaar zijn de komende 2 jaar gevrijwaard in het kader van de nieuwe wettelijke regels.


Brugpensioen blijft mogelijk op 60 jaar tot eind 2017 én vanaf 58 jaar voor lange loopbanen en nachtwerk tot eind 2016.
Bedienden hebben recht op 6 dagen opleiding over de jaren 2015-2016.


Tenslotte hebben werkgevers en vakbonden van de sector het engagement aangegaan om een operationeel kader op sectorvlak uit te werken voor e-commerce activiteiten  : dit moet leiden tot duurzame tewerkstelling met een omkadering van de navenante specifieke arbeidsorganisatie.


Niettegenstaande de door de regering opgelegde beperkingen, is BBTK van mening dat de 40.000 bedienden van de sector met dit akkoord er zowel kwantitatief als kwalitatief op vooruitgaan.

Share/Bookmark