BBTK > Nieuws > Sectorale onderhandelingen PC’s 202-311-312: aflevering 5

21-6-2011 12:07 Afdrukken

Sectorale onderhandelingen PC’s 202-311-312

Aflevering 5

 
Afgelopen donderdag vond de verzoening plaats die was aangevraagd in de PC’s 202-311-312. De vergadering duurde van 8.30 u. tot 18.30 u. maar had uiteindelijk weinig resultaat.
 

Comeos zei eerst dat ze echt wilden onderhandelen… maar dat ze de manier betreurden waarop de onderhandelingen verliepen, meer bepaald met een eisenbundel die niet minder dan 22 punten bevatte en ruimschoots boven de norm ging.

Ze eisten van ons dat we onze bundel zouden toespitsen op de prioritaire punten… en herinnerden ons uitgebreid aan de context waarin de andere sectoren hadden onderhandeld. Onnodig te zeggen dat de vele akkoorden die binnen de norm blijven, onze onderhandelingen sterk bemoeilijken.

Om toch vooruitgang proberen te boeken, hebben wij onze eisen in de praktijk – zoals dit trouwens al was uitgelegd in ons pamflet en overeenstemde met de beslissingen die op het laatste federaal comité waren genomen – als volgt tot de essentie herleid:

 

Gemeenschappelijk vakbondsfront

1. Wij willen een gemeenschappelijk raamakkoord voor de 3 PC’s.

 

2. Wat betreft de punten over de verbetering van de regeling voor de deeltijdse werknemers

• min. 24 uur/week zonder anciënniteits- noch flexibiliteitsvoorwaarde, of 27 uur/week met flexibiliteit + 5 /-5

• prestaties van minimum 4 opeenvolgende uren per dag

• de mogelijkheden van de 4-dagenweek uitbreiden moeten deze voor de 3 PC’s dezelfde zijn.

 

3. Wat betreft het luik koopkracht, invoering en harmonisering van de loontoeslagen voor late uren in de 3 PC’s naar het model van PC 312, hebben wij het principe op tafel gelegd dat dit luik binnen een forfaitaire enveloppe en per PC zou kunnen worden uitgevoerd.

Concreet willen wij in ons voorstel een enveloppe van € 20 bruto per maand (op basis van 14 maanden/jaar), hetzij € 280 bruto per jaar die per PC kan worden besteed:

• PC 311 : de enveloppe zou worden gebruikt om loontoeslagen in te voeren voor alle uren die worden gepresteerd na 18 uur, ongeacht het sluitingsuur van de winkels. Dit percentage moet op sectoraal vlak trapsgewijs worden vastgelegd om op termijn tot het systeem van het PC 312 te komen. Voor de enseignes die al de loontoeslagen van het PC 312 hebben, zou eventueel een aanvulling op de eindejaarspremie kunnen worden voorzien, zoals dit al bestaat in het PC 312. Voor de bedrijven die deze aanvulling op de eindejaarspremie al hebben, zou deze enveloppe via bedrijfs-CAO kunnen worden onderhandeld.

• PC 202 : de enveloppe zou worden gebruikt om de loontoeslagen te verhogen voor alle uren die worden gepresteerd na 18 uur, ongeacht het sluitingsuur van de winkels, om tot het systeem van het PC 312 te komen. Voor de enseignes die al de loontoeslagen van het PC 312 hebben, zou eventueel een aanvulling op de eindejaarspremie kunnen worden voorzien, zoals dit al bestaat in het PC 312. Voor de bedrijven die deze aanvulling op de eindejaarspremie al hebben, zou deze enveloppe via bedrijfs-CAO kunnen worden onderhandeld.

• PC 312 : wij zouden het principe aanvaarden dat de enveloppe via bedrijfs-CAO wordt onderhandeld.

Comeos vraagt om zijn achterban opnieuw te raadplegen. De verzoening wordt voortgezet tot 29/06. LBC en CNE blijven verder aansturen op een clash op sectoraal vlak en willen terugkeren naar de bedrijven… Kortom, niet eenvoudig! Wordt vervolgd in de volgende aflevering!