BBTK > Nieuws > Sectoronderhandelingen '17-'18

10-1-2018 10:31 Afdrukken

 

Sectoronderhandelingen '17-'18

 

Begin dit jaar kon je lezen dat vakbonden en werkgevers een akkoord sloten over een mogelijke loonsverhoging van 1,1%. Ook andere thema’s, als verlengen van brugpensioenstelsels, regime van landingsbanen, vorming enz. kwamen in dat ‘interprofessioneel akkoord’ (IPA) aan bod. Maar om die voorwaarden in de praktijk om te zetten, moeten vakbonden en werkgevers in je eigen sector een akkoord sluiten.


Dat gebeurt tijdens de sectoronderhandelingen. Die zijn van groot belang. De afspraken die tijdens het IPA werden gemaakt gaan niet zomaar rechtstreeks worden toegepast op je eigen werksituatie. Daarvoor moeten vakbonden en werkgevers, op het niveau van je sector, een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ (cao) sluiten, een sector-cao. En naast, of bovenop, de punten uit het IPA zijn er in de sectoren ook zeker nog andere afspraken te maken ook.


Voor wie geldt een sector-cao?


Zo’n overeenkomst geldt dan voor alle werknemers die aan de slag zijn in een bedrijf dat dezelfde activiteit uitvoert als het jouwe. Dat heeft goede redenen: alle werkgevers uit de sector moeten dan dezelfde minimale loons- en arbeidsvoorwaarden naleven als hun concurrenten. Zo vermijd je concurrentie ten koste van de werknemers (lagere lonen, langere werkuren…).


Hoe komt een akkoord voor jou tot stand?


De onderhandelingen verlopen per paritair comité, in verschillende stappen. De eerste stap is het opstellen van een ‘eisenbundel’. Daarin staan de eisen waarmee de vakbonden naar de werkgever trekken. Elke vakorganisatie stelt eerst een eigen eisenbundel op. Vaak slagen de verschillende vakbonden erin om een gemeenschappelijke eisenbundel op de tafel te leggen. En vergeten wij niet dat ook de werkgeversorganisaties met mogelijke verwachtingen naar de onderhandelingen trekken.


Kortom, het is nuttig op de hoogte te blijven van wat er in je eigen sector gebeurt. Hieronder vind je alvast alle relevante documenten. Je kan altijd terecht bij je BBTK-vakbondsafgevaardigde of -afdeling om op de hoogte te blijven.

Share/Bookmark