BBTK > Nieuws > Sectoronderhandelingen: geen doorbraak in ANPCB

7-6-2011 16:01 Afdrukken

ANPCB (PC 218): sectoronderhandelingen

Geen doorbraak in ANPCB

 

De onderhandelingen in het verzoeningsbureau van het PC218 hebben op 6 juni niet geleid tot een doorbraak.

 

De partijen zijn uit elkaar gegaan zonder akkoord. De BBTK consulteert nu de basis over de volgende stappen en eventuele acties. De vraag die zich opdringt is of de werkgevers het overleg op sectorniveau in het grootste paritair comité voor bedienden nog prioritair vinden.

De voornaamste struikelblokken bleken de koopkracht en de invulling ervan op sector- en bedrijfsvlak te zijn.

Op 14/6 zal een federaal comité van de BBTK een standpunt bepalen rond de verdere onderhandelingen op sector- en bedrijfsvlak en de te voeren acties. Een stakingsaanzegging werd reeds ingediend door alle vakbonden op 23 mei.