BBTK > Nieuws > Sectoronderhandelingen logistiek (PC 226) : gemiste start

11-5-2011 16:23 Afdrukken

Logistiek (PC 226)

Sectoronderhandelingen : gemiste start

 
De onderhandelingen om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de logistieke sector voor de periode 2011-2012 vast te leggen zijn op gang getrokken maandag 2 mei. En al na 3 uur door ons opgeschort tot 24 mei.

 

De werkgevers dienden namelijk hun eisenbundel in die we moeilijk anders dan als een provocatie kunnen begrijpen. De belangrijkste elementen : leest u even mee.

• De index :enkel één maal per jaar een indexsprong

• Ecocheques : afbouw van het bedrag van € 250 voor de deeltijdsen

• Aanvullend pensioen:de bijdrage van 0,25 % aanrekenen op de loonmarge van 0,3 % : resultaat is dat er maximaal 0,05 % ruimte is voor loonopslag

• Syndicale vorming : beperking aantal dagen

• Tijdskrediet : minder mensen kunnen er gebruik van maken en afbouw premies

• Sociale vrede : financiële sanctie bij inbreuken daarop

• Volgende punten zijn onbespreekbaar : 14 van de syndicale voorstellen die een financiële impact hebben zoals toeslag voor flexibel werken, verhoging van en individueel recht op vorming. Zelfs ook onbespreekbaar : behoud van werk bij overgang van onderneming en de verbetering van het statuut syndicale delegatie

In antwoord daarop en om de onderhandelingen niet nodeloos te rekken hebben we onze eisenbundel tot de essentie teruggebracht. De belangrijkste punten.

• Koopkracht : een correcte loonsverhoging, in centen, niet procenten

• Index : handen af

• Ecocheques : behoud van de bestaande regeling

• Tijdskrediet : handen af

• Flexibiliteit : geen twee deeltijdse contracten bij dezelfde werkgever

• Brugpensioen : verlenging bestaande regeling

• Aanvullend pensioen : ook bijdrage bij zwangerschapsverlof, ziekte… : sociaal luik

• Vorming : verhoging van het aantal dagen

• Loonstrook : heldere toelichting van overuren, openstaand verlof allerhande…

• CAO 32bis : behoud van werk en arbeidsvoorwaarden als je werkgever als onderaannemer verandert

• Kwaliteit van de arbeid : verbeteringen

• Syndicale premie : verhoging bedrag

Het lijken zeer moeilijke onderhandelingen te worden. De kans is reëel dat we op de delegees en het personeel van de hele sector zullen moeten beroep doen. Syndicale acties zijn in de loop van mei niet uit te sluiten wegens de onverwachts stugge houding van de werkgevers. De BBTK wil absoluut een eerbaar sectorakkoord met resultaat op kwantitatief en kwalitatief vlak. We houden jullie op de hoogte.