BBTK > Nieuws > Sectoronderhandelingen nu echt aan de gang

30-3-2017 18:05 Afdrukken

Sectoronderhandelingen nu echt aan de gang

 

Op het ogenblik waarop we deze regels schrijven lijkt het erop dat de begrotingscontrole een muis zou gebaard hebben. Op het eerste zicht wordt er inderdaad niet zwaar gesnoeid in de sociale zekerheid. De regering heeft waarschijnlijk toch nog een verrassing in petto: er zou overeengekomen zijn om werkgevers én werknemers te sanctioneren in het kader van de activering van zieke werknemers.

 

Alsof ziek zijn op zich al geen voldoende sanctie zou zijn voor de werknemers. Zij moeten er ook nog eens voor gestraft worden! Het opstellen van de begroting 2018 later dit jaar zal een ander paar mouwen worden, zeker als er gestreefd wordt naar een begrotingsevenwicht. Afhankelijk van de bronnen spreekt men van 4 tot 8 miljard. Fasten your seat belts!

Ondertussen zijn alle sectoren de onderhandelingen over nieuwe CAO's voor de jaren 2017-2018 echt begonnen.

Social-profit

De Social-Profit is een buitenbeentje in het sociale overleg. Er wordt immers onderhandeld over een meerjarenakkoord en dit op diverse niveau's: federale maar ook regio's en gemeenschappen. Op 21 maart kwam de Social-Profit daarvoor weer massaal op straat. De werknemers eisen erkenning voor hun inzet, elke dag van het jaar. Erkenning via degelijke verloning en extra personeel zodat zij verder optimaal kunnen instaan voor hun verzorgingstaken. De federale regering zou tijdens de begrotingscontrole €15 MIO hebben vrijgemaakt. Dat is totaal ontoereikend. Dit is een kaakslag aan de honderdduizenden werknemers uit de Social-Profit!


Koopkracht en meer en werkbaar werk

In alle andere sectoren zijn de eisenbundels ondertussen opgesteld en meestal ook al toegelicht aan de werkgevers. In al onze eisenbundels staat verhoging van de brutolonen voorop. Maar ook aan de kwaliteit van het werk wordt de nodige aandacht besteed. Tegenover het door de werkgever vooropgestelde “wendbare” werk, stellen wij “werkbaar” werk. Werkbaar werk die de werknemers zekerheid van werk biedt met ruimte voor een goed privé-, sociaal- en cultureel leven. Daartoe moet de flexibiliteit aan banden worden gelegd en verdienen de werknemers contracten van onbepaalde duur. De recente acties bij Delhaize tonen aan dat werknemers het zogenaamde "wendbaar werk", met meer flexibiliteit en minder mensen, niet langer pikken.

 

Dat de werkgevers het overleg niet op dezelfde manier zien, verbaast niemand. De inkt op de interprofessionele CAO over de loonnorm van 1,1% is nog niet droog, of wij moeten al vaststellen dat in bepaalde sectoren de werkgeversfederaties niet echt van plan zijn om deze loonnorm volledig in te vullen. Of er andere zaken willen mee doen dan het verhogen van de brutolonen.

 

Ook op het vlak van flexibiliteit kent de verbeelding van de werkgevers ook weer geen grenzen. Laat ons er van uit gaan dat de soms arrogante houding van bepaalde werkgeversfederaties in de sectoronderhandelingen kenmerkend is voor de spreekwoordelijke start hiervan. En dat ze tijdens de loop van het overleg tot inkeer zullen komen. Anders zullen wij hen dat op een andere manier moeten duidelijk maken dan rond de tafel. Volg daarom vanaf nu het verloop van de sectoronderhandelingen op www.bbtk.org/sectoronderhandelingen. U heeft er alle belang bij.


 

Samen sterk !
Share/Bookmark