BBTK > Nieuws > Snelnieuws: Woonzorgcentra - Editions l’Avenir

30-10-2018 10:35 Afdrukken

Woonzorgcentra | Social-Profitsector Brussel: Ondanks het Social-Profitakkoord dat in september door de regeringen van het Brussels Gewest en de GGC enerzijds en de sociale partners anderzijds werd ondertekend, weigerde FEMARBEL (de overkoepelende organisatie van de commerciële wzc’s) totnogtoe om dit toe te passen en betere arbeidsvoorwaarden aan haar bedienden toe te staan. FEMARBEL vertegenwoordigt 60% van de Brusselse wzc’s en telt enkele zwaargewichten van de sector onder haar leden zoals ORPEA, ARMONEA, enz. Voor de betrokken werknemers staat er veel op het spel: een derde extralegale verlofdag met compenserende aanwerving, een betere terugbetaling van de vervoerskosten, de eerste stappen naar een grote hervorming van de functies in de sector en een (lichte) verbetering van hun koopkracht. De houding van FERMABEL is des te onbegrijpelijker als je weet dat alle maatregelen van het akkoord volledig door de overheid worden gefinancierd en de werkgevers dus niets kosten!

Concreet draaien dus werknemers die nu al de lastigste jobs hebben op voor de inhaligheid van grote privégroepen die een volledige overheidsfinanciering niet meer voldoende vinden. Die werknemers zijn al weinig talrijk, vaak net onvoldoende om de norm te halen. En zelfs al halen ze die nét wel, dan is dit toch niet toereikend om een woonzorgcentrum uit te baten en de voorziene dienstverlening aan de bewoners te verstrekken. Nadat de gesprekken vastgelopen waren, hebben de vakorganisaties meteen gereageerd en een actie- en stakingsaanzegging ingediend voor de sector en een actieplan opgesteld. Op 25/10 jl. kwamen ze bijeen aan de zetel van de werkgeversfederatie. In de rand van die actie werden de gesprekken hervat. Bij het ter perse gaan van dit artikel zou een princiepsakkoord tussen de werknemersvertegenwoordigers en FEMARBEL op tafel liggen. Een hele reeks punten moet nog verder uitgepraat en ingevuld worden, zoals de toekenning van een extra verlofdag. De vakbonden hebben hun actieplan tijdelijk opgeschort (tot 13/11) en hopen tegen dan tot een sluitend, definitief akkoord te komen.

Editions l’Avenir | Diensten | Namen: Op 23/10 jl. kondigde de groep zijn voornemen aan om 60 voltijdse equivalenten af te danken (op een totaal van 280 werknemers). Vooral op de redactie en op de commerciële en administratieve diensten zouden banen bedreigd zijn. De directie wijst op een algemene daling van de dagbladverkoop om deze nieuwe beslissing tot collectief ontslag te rechtvaardigen. Vergeten we niet dat de werknemers al twee herstructureringen hebben ondergaan: in 2007 (25 banen gingen toen verloren) en in 2012 (in de prepersdienst werden 9 werknemers ontslagen). Dit is opnieuw een harde klap voor het personeel. De Renault-procedure zal nu beginnen lopen. De BBTK blijft uiterst waakzaam en zal alles in het werk stellen om de belangen van de werknemers te vrijwaren en de sociale impact hiervan te beperken. Tegelijk met deze aankondiging heeft de directie ook laten weten dat het formaat van de krant die door de persgroep wordt uitgegeven zal veranderen, maar ook de productieplaats aangezien de krant voortaan door de groep Rossel zal worden gedrukt. Wat de toekomst en de commerciële strategie van de groep betreft, heerst er grote onduidelijkheid. De werknemers en vakbondsverantwoordelijken eisen duidelijkheid en een coherent toekomstplan.

 

Share/Bookmark