BBTK > Nieuws > Snelnieuws | November 2017 (2)

27-11-2017 16:29 Afdrukken

Test Aankoop | Diensten | De werknemers van de bekende Belgische consumentenvereniging maken moeilijke tijden mee. Enkele maanden geleden had de directie een plan voor kostenbeperking opgezet en een herstructurering aangekondigd. De procedure-Renault is lopende. Na onderhandelingen tussen de sociale gesprekspartners werd een sociaal plan gesloten. Van de 32 bedreigde banen zullen er uiteindelijk 6 geheroriënteerd worden.


Casino van Chaudfontaine | Diensten: In de nacht van 14 op 15 november is er een overval geweest. Dit hoeft niet te verbazen want sinds het aantreden van de nieuwe directie hekelen de vakbonden immers de afbouw van veiligheidsmaatregelen binnen het casino. De werknemers hebben de directie hier al meermaals over aangesproken. Het sociaal overleg ligt er trouwens al meer dan een jaar stil en bijgevolg kunnen de afgevaardigden hun ongerustheid niet meer kenbaar maken noch concrete voorstellen formuleren om de toestand te verbeteren. De BBTK hoopt dat dit jammerlijke feit de directie ertoe zal aanzetten om snel weer met de werknemersvertegenwoordigers rond de tafel te gaan zitten zodat er maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid voor werknemers én bezoekers van het casino te verhogen.

Recticel | Industrie | Wetteren: Een ruime meerderheid van het personeel heeft het voorakkoord dat bonden en directie sloten, goedgekeurd. Het akkoord kwam er na 3 dagen staking. Uiteindelijk is de directie akkoord gegaan met een bruto loonstijging van 62 euro per maand voor bedienden. Een welverdiende stijging: het afgelopen jaar steeg de productiviteit maar liefst met 6%.


Euro Shoe Group | Handel | Beringen: Het schoenen- en kledingconcern heeft op 16 november de intentie aangekondigd om tot een collectief ontslag over te gaan. Binnenkort zal dan ook de informatie- en consultatiefase met de vakbonden van start gaan. De directie zegt dat er geen sprake zal zijn van naakte ontslagen en zal inzetten op SWT om mensen te laten afvloeien. Begin oktober voerde het personeel al actie aan de hoofdzetel. De directie had namelijk toen al aangekondigd dat de Avance-winkels zouden worden afgestoten en dat dit gevolgen zou hebben voor het personeel. Bij Euro Shoe Group zijn 280 mensen tewerkgesteld. De BBTK zal de belangen van de werknemers blijven verdedigen.


Philips Lighting | Industrie | Turnhout: Op 23 november heeft de directie aangekondigd de intentie te hebben om over te gaan tot collectief ontslag. Het zou gaan om 29 bedienden en kaderleden en 49 arbeiders, ofwel zo’n 10% van het personeel. Op de bijzondere ondernemingsraad werd ook een meerjarenplan gepresenteerd. Het personeelsbestand moet met 30% krimpen tegen 2020. Wat er daarna zal gebeuren is niet gekend. De BBTK eist dan ook meer duidelijkheid voor het personeel.

Share/Bookmark