BBTK > Nieuws > Snelnieuws | april 2017

11-4-2017 15:42 Afdrukken

PC 330.04 | Verhoging minimumlonen | De sectorale minimumlonen in de residuaire sector van de gezondheidsdiensten (werknemers tewerkgesteld bij medische kabinetten van artsen, medische laboratoria, ambulancediensten, polyklinieken, ...) worden in verschillende stappen op de hoogte gebracht van de loonschalen van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De eerste stap werd al gezet vanaf 1 december 2016: dan werden, met terugwerkende kracht, alle loonschalen die op het sectoraal minimumloon lagen, verhoogd met 0,6 %.


Fusie Fnac-Vanden Borre | Handel | Op een ondernemingsraad heeft de directie aangekondigd dat het personeel van de centrale diensten van Fnac in september zal overgaan naar de NV New Vanden Borre, die van naam verandert en « Fnac Vanden Borre » zal heten. Dit zal geen impact hebben op de winkels (beide merken blijven behouden) of op de tewerkstelling. Zo’n 90 werknemers van Fnac (de administratieve zetel van Evere, de dienst na verkoop/logistiek van Mechelen en enkele mensen van de winkels die ook administratief en HR-werk doen) zullen samengebracht worden bij Vanden Borre in Sint-Pieters-Leeuw. De BBTK blijft zeer waakzaam omtrent de evolutie van dit dossier en zal rond de tafel blijven zitten opdat deze nieuwe organisatie syndicaal omkaderd wordt. De werknemers kunnen voor hun vragen of opmerkingen rekenen op de afgevaardigden van de BBTK. 

Share/Bookmark