BBTK > Nieuws > Sociale dumping, ook in de dienstensectoren

16-2-2017 13:00 Afdrukken

Sociale dumping, ook in de dienstensectoren


Werknemers die in ons land aan een ‘goedkoper’ buitenlands tarief werken en zo jobs kosten, dat is “sociale dumping”. Ook in de dienstensectoren bestaat dit fenomeen. En straffer nog: dat is wettelijk toegelaten als gevolg van internationale afspraken of wettelijke achterpoortjes.


Wat is sociale dumping?

In de komende maanden zal je van de BBTK en het ABVV nog veel horen over “sociale dumping”. Dat kadert in de voorbereiding van een grote ABVV-actie op 24 maart. Maar waar gaat het nu precies om? En treft dit ook bedienden?
Er bestaan heel wat vormen van sociale dumping. Werkgevers zijn dan ook zeer inventief in het drukken van kosten (lees: lonen), om de winsten van het bedrijf verder te verhogen. Dit voorjaar voeren we specifiek actie rond de methodes die werkgevers uitvinden om mensen in ons land tewerk te stellen, aan een lagere (buitenlandse) kost. Dat heet ‘detachering’.
Ze maken werknemers zo goedkoper omdat ze sociale zekerheidsbijdrages moeten betalen… in het land waar ze (zogezegd) vandaan komen. Ze moeten ook niet alle loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren die voor de werknemers hier wél gelden.
Het typisch voorbeeld zijn de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, die aan zeer lage lonen in ons land goederen vervoeren. Het volstaat te kijken naar de nummerplaten van de vrachtwagens op onze wegen om dat te begrijpen. Maar ook typische bediendensectoren zijn getroffen, zoals de IT-sector en de luchtvaart. Ook hier gaat het om vele duizenden jobs.


Ook in de diensten

In de IT-sector is er al langer een trend aan de gang om (programmeer)werk naar andere landen te verhuizen. India is het meest bekende voorbeeld. Maar de laatste jaren zien we steeds vaker een andere beweging… van Indische programmeurs die hier, in België, aan de slag gaan. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, behalve dat deze programmeurs hun sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen in… India.


Dat scheelt méér dan 10% op het loon. In de bedrijven stellen we ook vast dat deze mensen erbarmelijk behandeld worden, met werkweken van 50 tot 60 uren. Overuren? Die bestaan voor hen niet. Het is duidelijk dat dit Belgische jobs kost. En dat de Belgische sociale zekerheid hier geld door verliest. De BBTK en het ABVV klagen dit al jarenlang aan.
Want onvoorstelbaar genoeg is dit wettelijk in orde. Dat komt omdat de Belgische staat een akkoord heeft gesloten met India hierover. En daarin staat dat een Indische werknemer die minder dan 5 jaar in ons land werkt sociale zekerheidsbijdragen moet betalen in… India.


Een ander voorbeeld vinden we in de luchtvaartsector. Voor iedereen die in de transportsector werkt, dus ook het vliegend personeel, geldt de regel dat je de arbeidsregels moet volgen van je plek van normale tewerkstelling. Voor vliegend personeel dus de ‘hoofdluchthaven’ waar je begint te werken en nadien uiteindelijk opnieuw landt.


Alleen nemen heel wat luchtvaartmaatschappijen het hiermee niet zo nauw. Er zijn heel wat gevallen bekend van piloten of boordpersoneel dat vanuit een Belgische luchthaven vliegt… met een Iers arbeidscontract. Opnieuw gaat de sociale zekerheidsbijdrage van deze werknemers naar het buitenland én werken deze mensen aan slechtere voorwaarden dan deze die normaal in België gelden.


Wat nu?

De BBTK en het ABVV verzetten zich al jarenlang tegen deze logica. Alleen gebeurt er politiek gezien zo goed als niets. In tegendeel: pogingen om regels te (Europees) verstrengen worden afgezwakt, en aan sociale inspectiediensten legt men het zwijgen op. Ondertussen bloedt de sociale zekerheid, gaan er jobs verloren en ontstaat er een neerwaartse druk op de loon- en arbeidsvoorwaarden in ons land. Op 24 maart gaan we hier alvast actie rond voeren. En in de komende weken gaan we met concrete voorbeelden en verhalen komen.


Ook jij kan helpen: ken je gevallen van sociale dumping? Is er op jouw bedrijf sprake van? Laat het ons weten vanuit je privé-mailadres aan socialedumping@bbtk-abvv.be . Samen sterk!

Share/Bookmark