BBTK > Nieuws > De BBTK eist de vrijlating van Mounir Tahri en van Jiyed Jiyed

3-5-2018 13:46 Afdrukken

 

Solidariteitsmotie

De BBTK eist de vrijlating van Mounir Tahri, vakbondsmilitant, en van Jiyed Jiyed, kunstenaar, die allebei sinds 9 februari 2018 vastgehouden worden in het gesloten centrum 127 bis

De belangen van alle werknemers, met of zonder papieren, zijn ook de onze.

De aanhouding (op 9 februari 2018 in de lokalen van de vzw Globe Aroma) van Mounir Tahri, vakbondsmilitant zonder papieren bij het ACV Brussel, en van Jiyed Jiyed, kunstenaar, is gewoon onduldbaar. Hun aanhouding gebeurde via een list, en wel onder het mom van een administratieve controle om zich zo toegang te verschaffen tot de lokalen van de vzw en er mensen zonder papieren aan te houden - waarbij de meest elementaire regels voor dergelijk optreden met de voeten werden getreden. Vandaag zijn ze allebei nog steeds opgesloten in het gesloten centrum 127 bis en riskeren ze elke dag het land uitgezet te worden.

Mounir Tahri is sinds 2006 in België. Hij heeft van juni 2008 tot december 2012 gewerkt voor een onderaannemingsbedrijf in de schoonmaaksector dat voor de Anderlechtse Haard werkte. Dit bedrijf heeft Mounir nooit op de hoogte gesteld van het positieve antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken op zijn verzoek tot regularisatie in 2009. Dit bedrijf is Mounir blijven uitbuiten en deed hem elke kans op regularisatie verliezen. In die situatie is Mounir dan syndicaal actief geworden, hij koos onafgebroken voor solidariteit, met het oog op het opeisen van volwaardige rechten voor de werknemers en werkneemsters zonder papieren.

Jiyed Jiyed is afkomstig uit Mauritanië. Als kunstschilder, schrijver en kenner van de Arabische literatuur heeft hij steeds de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting verdedigd. Hij maakt deel uit van de kunstenaarsgroep actief in de vzw Globe Aroma, die het initiatief nam voor een project tot artistieke samenwerking en kunstpromotie in Brussel, een stad met een veelzijdige ziel.

Wij, vakbondsafgevaardigden, zijn van mening dat willekeur geen wet kan worden in ons land ! Het moet uit zijn met het criminaliseren (aanhoudingen van mensen zonder papieren, ontslagen van vakbondsafgevaardigden, …) van mensen die uitbuiting durven aanklagen, die gelijke rechten voor iedereen opeisen. Het is hoog tijd om zich tegen deze vrijheidsberovende wetten te verzetten, om te eisen dat de fundamentele rechten van de migrerende werknemers en hun gezin erkend worden .

Samen staan we sterker ! Stop de repressie ten aanzien van werknemers zonder papieren, stop de repressie ten aanzien van vakbondsafgevaardigden, gesloten centra moeten dicht !

Share/Bookmark