BBTK > Nieuws > Snelnieuws | oktober 2018

3-10-2018 12:46 Afdrukken

Mestdagh | Handel: De onderhandelingen in het kader van de herstructurering bij de supermarkt verlopen moeizaam. De directie vermijdt gevoelige onderwerpen zoals SWT (brugpensioen) en de vrijwillige vertrekken en legt alleen uiterst minimalistische en zeer laconieke voorstellen op tafel. De tijd dringt want het herstructureringsplan moet afgerond zijn tegen het einde van december om SWT op 56 jaar te kunnen krijgen. Voor de BBTK is het duidelijk: wij onderhandelen niet aan gelijk welke prijs. Als mensen verplicht zijn het bedrijf te verlaten, dan willen wij dat dit gebeurt onder correcte omstandigheden. Ook voor de werknemers die blijven moet er een commercieel plan op lange termijn zijn. Op 4 oktober is er een nieuwe vergadering voorzien. Het resultaat daarvan is bij dit schrijven nog niet gekend.

BNP Paribas Fortis | Financiele sector: Op 18 september werd in Parijs het Global Framework Agreement BNP Paribas ondertekend door BNP Paribas en UNI Global Union. Een belangrijk akkoord aangezien het betekent dat we wereldwijd syndicaal kunnen werken. De bank telt zo’n 200.000 werknemers verdeeld over 73 landen. De ondertekende tekst garandeert deze werknemers betaald ouderschapsverlof, een ziekte – en levensverzekering, de keuze om zonder vrees lid te zijn van een vakbond, strenge maatregelen tegen intimidatie en andere essentiële rechten. Het is essentieel een internationale syndicale omkadering te hebben. Dit is een basis om én in Amerika én in Afrika verder te bouwen aan een solidaire syndicale werking. Meer info


Swissport Cargo | Diensten | Brussel: Op 22 september heeft het personeel van Swissport spontaan het werk neergelegd uit onvrede met het personeelstekort en gebrek aan omkadering. De syndicale delegatie kaartte al maanden de verschillende problemen aan bij de directie maar botste steeds op een muur. Uiteindelijk ging de directie akkoord met 36 nieuwe aanwervingen, een opleidingsplan voor alle werknemers en het huren van nieuw materiaal zodat het werk veilig kan uitgevoerd worden. Als vakorganisatie zullen we toekijken op het naleven van dit akkoord.


Belgoprocess | Industrie | Dessel: Vakbonden en directie zijn het eens geraakt over het terug activeren van de cao rond barema’s en verloning. De directie had eenzijdig de bestaande cao opgezegd omdat zij een systeem op basis van prestaties in plaats van ervaring wilden invoeren. De onderhandelingen over een nieuw loonsysteem waren nog bezig. Het personeel heeft daarop het werk neergelegd en was bereid verder actie te voeren indien nodig. De eerste actiedag heeft echter geloond. De directie ging akkoord met het terug volledig activeren van al de afspraken van de oude cao voor onbepaalde duur. Nu zullen vakbonden en directie verder onderhandelen over een nieuwe cao.


De internationale Schone Kleren Campagne lanceerde eerder dit jaar “Turn Around, H&M”. Een campagne met als doel H&M haar belofte uit 2013 te doen nakomen om tegen 2018 de 850.000 werknemers in de toeleveringsketen een leefbaar loon te betalen. Amper 2 maanden voor de geplande deadline stelt de internationale Schone Kleren Campagne echter vast dat dit doel nog lang niet behaald is. Jij kan de textielarbeiders helpen door de petitie voor een leefbaar loon te tekenen. Of doe mee op sociale media: gebruik de hashtags #TurnAroundHM en #LivingWageNow en schrijf H&M aan. Meer info op www.schonekleren.be

Share/Bookmark