BBTK > Nieuws > Staalnijverheid (PC210) : eisenbundel 2011-2012

11-5-2011 18:26 Afdrukken

Staalnijverheid (PC210)

Gemeenschappelijke eisenbundel 2011-2012

 

Vooraf

De sectorale overeenkomsten dienen van toepassing te zijn op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden.

 

1. Koopkracht

Maximale koopkrachtverbetering

 

2. Brugpensioen

 • Bijzonder stelsel nachtarbeid 56 – 33-20
 • Brugpensioenstelsel 58 jaar
 • Brugpensioenstelsel 56-40
 • Halftijds brugpensioen 55 jaar

 

3. Tijdskrediet

 • Voltijdse wedde is basis voor berekening aanvullende vergoeding brugpensioen
 • Compenserende aanwervingen
 • Verhogen drempel tijdskrediet naar 10 %
 • Recht op tijdskrediet vanaf 50 jaar (4/5 of halftijds)
 • Vlaamse aanmoedigingspremies

 

4. Vorming

 • Versterken van de vormingsinspanningen
 • Opleidingscv: sectoraal vastleggen

 

5. Tewerkstelling

 • Werkzekerheid
 • Recht op outplacement bij elk ontslag, ongeacht de leeftijd
 • Beperken in duur en in aantal van precaire contracten (interim, tijdelijke contracten, enz…)
 • Contract onbepaalde duur na 6 maanden interim/tijdelijk contract
 • Bij outsourcing, keuze mogelijkheid om arbeidsovereenkomst met onderneming te behouden
 • Geen proefbeding in arbeidsovereenkomst bij aanwerving uitzendkracht/tijdelijk contract voor dezelfde functie.

 

6. Versterken van sociaal overleg

Oprichting van een informatie en aanleg orgaan op nationaal niveau voor bediende tewerkgesteld in ondernemingen met verscheidene zetels in belgië.

 

7. Mobiliteit – sectorale bepalingen

 • Integrale terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen (verder zetten)
 • Privé-vervoer: eigen wagen of carpooling: tussenkomst op basis van 100 % prijs sociaal abonnement
 • Fietsvergoeding: 0,21 €/km
 • Lopen: cfr. Regeling eigen wagen
 • Vervoerskosten bij werknemers in tewerkstellingscellen (verder zetten)

 

8. Syndicale premie

 • Inningsbasis
 • Substantiële verhoging van de bijdrage

 

9. Klein verlet

Verhoging van 1 tot 3 dagen van het klein verlet voor het huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e).