BBTK > Nieuws > Staking bij bedienden goed opgevolgd

31-1-2012 12:45 Afdrukken

BBTK: staking bij bedienden goed opgevolgd

 

Uit een eerste rondvraag op het terrein blijkt dat de staking van vandaag ook bij bedienden goed wordt opgevolgd. Dat geldt zeker voor de sectoren van de Handel, Logistiek en Social-Profit.

 

De BBTK is aanwezig doorheen alle sectoren en kan alvast voor de bedienden bevestigen dat de staking in het algemeen goed wordt opgevolgd. De zwaartepunten liggen duidelijk in de havens, de logistiek en de industriële bedrijven. In heel wat logistieke bedrijven (waar veel bedienden werken), ook die buiten de haven, daagden weinig tot geen werkwilligen op. Dat gaat zowel over grote logistieke bedrijven als over depots van winkelketens.

In de winkels zijn er in de regio Brussel, Antwerpen en Wallonië heel wat winkels gesloten. Voor grotere ketens als Brico, Carrefour, Delhaize, Aldi en Lidl blijven ook elders winkels dicht. Van winkels die open zijn signaleren de werknemers ons dat het vaak de kaderleden zijn die zelf de winkels draaiende houden. Door een gebrek aan werknemers is het in sommige geopende winkels bovendien onmogelijk gebleken om bepaalde afdelingen te openen (charcuterie, bakkerijen,…). Op de meeste plaatsen kiezen de stakers er ook voor de klanten te sensibiliseren van de noodzaak om zich te verzetten tegen het eenzijdige verhaal van besparingen halen, waarbij de zwaarste schouders de dans ontspringen.

In de Social-Profit wordt de staking goed opgevolgd in de omkaderende zorginstellingen, die op zondagsdienst zijn overgeschakeld. Ook in bepaalde ziekenhuizen heeft men personeel moeten opvorderen. Van de patiënten uit heerst er veel begrip voor de actie.

In alle industriële bedrijven hebben de werknemers het werk zo goed als stil gelegd, waaronder heel wat bedienden. Bij de parkeerbedrijven en de bewakingsdiensten wordt de staking goed opgevolgd.

In de luchthaven van Zaventem wordt de staking door een ruime meerderheid van het personeel gedragen. Doordat de staking ruim op voorhand aangekondigd werd, blijft de hinder voor de reiziger beperkt. In Charleroi zijn er vandaag geen vluchten, maar ook daar blijkt dat de reizigers tijdig hun voorzorgen hebben kunnen nemen.

Ook in de financiële sector is er sprake van burelen die gesloten blijven, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

Het lijkt er dus sterk op dat, ondanks alles, de staking ook bij de bedienden een goede opvolging kent. Het is nu aan de regering om dit signaal ernstig te nemen. Vandaag was het een stakingsdag, morgen is het opnieuw aan het overleg. We gaan er na vandaag van uit dat de eisen van de werknemers daarbij morgen niet zomaar meer van tafel zullen geveegd worden.

 

Share/Bookmark