BBTK > Nieuws > Strengere regels inzake SWT (brugpensioen) en tijdskrediet

14-1-2015 13:19 Afdrukken

Strengere regels inzake SWT (brugpensioen) en tijdskrediet

Eind verleden jaar zijn vakbonden en werkgevers er in geslaagd om wat aanpassingen voor te stellen aan de regeringsmaatregelen rond het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen) en het tijdskrediet (TK). Deze werden ondertussen door de regering omgezet in de nodige KB’s. Verre van ons om te stellen dat deze aanpassingen op wezenlijke manier de maatregelen hebben veranderd. Voor heel wat werknemers bieden ze echter toch nog wat extra mogelijkheden op het vlak van het SWT en het TK. En deze verwezenlijkingen zijn er gekomen dankzij de druk van de actie en stakingen in november en december verleden jaar. Hierna kan u lezen hoe de vork nu in de steel zit.
 

De leeftijd om op SWT (ex-brugpensioen) te gaan wordt opgetrokken

Vanaf 1 januari 2015 werden de leeftijdsgrenzen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgetrokken. Het zal daardoor moeilijker worden om in SWT te gaan. In een aantal gevallen zal je echter tóch nog aan de voorwaarden kunnen vertrekken die tot voor kort golden. We zetten alles op een rij.

 

Het SWT 58 jaar gaat naar 62 jaar.

Als je echter de leeftijd van 58 jaar bereikte en een loopbaan van 38 jaren kan bewijzen ten laatste op 31/12/2014, kan je toch nog met 58 jaar op SWT na 1/1/2015. Er moet wel een bestaande collectieve arbeidsovereenkomst met leeftijd 58 jaar bestaan.

 

Het SWT 60 jaar gaat eveneens naar 62 jaar.

In een drietal gevallen zal je toch nog aan 60 jaar kunnen vertrekken. Dat is het geval indien: 

  • je ten laatste op 31.12.2014  60 jaar was én een loopbaan kan bewijzen van 35 jaar wanneer je een man bent en van 28 jaar wanneer je een vrouw bent. Je rechten kunnen dan als het ware “vastgeklikt” worden.


  • je in opzeg geplaatst werd vóór 01.01.2015 en voldoende loopbaanjaren hebt op einde van de opzegtermijn, kan je toch nog met 60 jaar op SWT indien je deze leeftijd bereikt voor eind 2016. De leeftijd van 60 jaar kan ook bereikt worden op het einde van je opzeg wanneer dat komt omdat je (niet-verlengde) opzegtermijn op basis van de wet of de cao, een einde neemt na 31.12.2016.


  • je ontslagen wordt in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst (sector of bedrijf) die de leeftijd van 60 jaar voorziet, die gesloten en neergelegd is vóór 01.07.2015 en die uiterlijk in werking treedt op 01.01.2015. Je kan dan nog op SWT aan 60 jaar wanneer je deze leeftijd van 60 jaar bereikt uiterlijk eind 2017 en je ook voldoet aan het vereiste beroepsverleden op het einde van je opzegtermijn.


Het SWT voor zware beroepen (ploegenarbeid en onderbroken uren), 20 jaar nachtarbeid vereist voortaan een loopbaan van 33 jaar en een minimumleeftijd van 58 jaar. Die leeftijd stijgt naar 60 jaar na advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze blijft echter op 58 jaar mits er een tweejaarlijkse kader-cao komt waarop de sectoren kunnen intekenen.

Wie vóór 1/01/2015  in opzeg werd geplaatst en de leeftijd van 56 jaar bereikte en bovendien de vereiste loopbaanjaren bereikt op het einde van zijn of haar opzegtermijn (is 33 jaren) en dan ook 20 jaar nachtarbeid kan bewijzen, kan nog op SWT op 56 jaar.

 

Het SWT 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar: de leeftijd werd opgetrokken naar 58 jaar. Deze kan verder worden opgetrokken tot 60 jaar in 2017 tenzij een NAR-cao én een sector-cao bepalen dat die leeftijd tóch op 58 jaar blijft. 
Wie vóór 01.01.2016 in opzeg wordt geplaatst en uiterlijk dan de leeftijd van 56 jaar bereikt en die bovendien de vereiste loopbaanjaren bereikt op het einde van zijn of haar opzegtermijn, kan nog op SWT op 56 jaar ook na 1/1/2015.

 

SWT in onderneming in herstructurering of in moeilijkheden:

Als je bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering is bestond de mogelijkheid om vroeger in SWT te stappen. De toegangsleeftijd zal voortaan geleidelijk opgetrokken worden: 55 jaar in 2015, om telkens per jaar een jaar te verhogen. In 2020 komt de leeftijd dus op 60 jaar te liggen. Onder voorwaarden kan de leeftijd tóch nog op 55 jaar behouden blijven. Daarvoor moet de NAR een cao afsluiten waarop de sectoren dan kunnen intekenen.

 

Share/Bookmark