BBTK > Nieuws > Terug naar het werk na een periode van langdurige ziekte?

3-5-2018 12:20 Afdrukken

Terug naar het werk na een periode van langdurige ziekte?


Ben je als werknemer 2 maanden of langer ziek? Dan kan je in een re-integratietraject stappen: na je ziekte of tijdens de periode van herstel wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om opnieuw aan de slag te gaan. Misschien kan je - al dan niet tijdelijk - aangepast of ander werk doen.

Opgelet: deze regeling is niet voor slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Daar is een aparte maatregel voor.
Hoe gaat dit in zijn werk? Bij het begin van je ziekte krijg je gewaarborgd loon (betaald door je werkgever) en moet je ook de mutualiteit op de hoogte brengen. De mutualiteit betaalt namelijk je ziekte-uitkering wanneer de periode van gewaarborgd loon voorbij is.


De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste 2 maanden na de aangifte van arbeidsongeschiktheid nagaan of je in aanmerking komt voor re-integratie, of je dus terug aan de slag kunt. Maar ook jijzelf, je behandelende arts, of je werkgever (na 4 maanden onafgebroken ziekte en enkel voor recente zieken - sinds januari 2016) kan vragen om een re-integratietraject op te starten bij de arbeidsgeneesheer.


De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (de door je werkgever aangestelde dokter die op het werk advies geeft rond gezondheid en veiligheid) zal vervolgens de mogelijkheid tot re-integratie onderzoeken. Hij of zijn zal inschatten of je terug aan het werk kunt.


Hij of zij doet dat samen met de betrokken partijen (werknemer, behandelend geneesheer, preventieadviseurs ...). Dit kan via een vragenlijst, een gesprek en een medisch onderzoek.


Op basis hiervan beslist hij of zij of je

  • op termijn opnieuw je job zal kunnen uitoefenen;
  • en of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht;
  • of dat je definitief ongeschikt bent voor dat werk.


In dit laatste geval loop je het risico dat je werkgever je contract beëindigt om medische overmacht en hij je dus onmiddellijk kan ontslaan zonder opzegvergoeding. Als je voldoende lang hebt gewerkt, heb je na een ontslag wegens medische overmacht wel recht op werkloosheidsuitkeringen.


Op basis van deze beoordeling door de arbeidsgeneesheer, moet je werkgever je aangepast werk aanbieden binnen de onderneming. Ga je akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan. Dat kan inhouden dat je bijvoorbeeld eerst minder dagen gaat werken, dat de werkinhoud wordt gewijzigd of dat je een aangepaste werkplaats krijgt.


De werkgever moet over dit plan overleggen met jou, met de arbeidsgeneesheer en eventueel met andere betrokkenen. Je kunt je bij dit overleg laten bijstaan door een ABVV-delegee van het comité voor preventie en bescherming op het werk of door een vakbondsafgevaardigde naar keuze. Doe dit!


Indien je jouw job nog kan uitoefenen (zelfde job of aangepast werk), moet jouw werkgever binnen de 55 werkdagen over een re-integratieplan beslissen en dat aan jou overmaken. Indien je jouw job definitief niet meer kunt uitoefenen en je ander werk nodig hebt, heeft de werkgever meer tijd: hij moet dan binnen twaalf maanden over een re-integratieplan beslissen en dat aan jou overmaken.


Jij hebt vervolgens 5 werkdagen de tijd om dit plan te aanvaarden en te ondertekenen. Je kunt het plan ook weigeren, maar dan moet je schriftelijk motiveren waarom. Dit wordt dan bezorgd aan de arbeidsgeneesheer, die dit ook doorgeeft aan de adviserend geneesheer.


Als je op ‘onredelijke’ wijze aangepast werk weigert én eerder al definitief ongeschikt bent bevonden voor je oorspronkelijk beroep, kan je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegvergoeding ontslaan omwille van medische overmacht. ‘Redelijk of onredelijk’ is een feitenkwestie die een rechter kan beoordelen: indien je in aanmerking komt voor aangepast of ander werk, is de werkgever verplicht om ‘redelijke aanpassingen’ voor te stellen. Redelijke aanpassingen gaan zowel over hulpmiddelen aan je werkpost als de wijziging van je arbeidsvoorwaarden.


En wat als de werkgever weigert om een re-integratieplan op te stellen? Dan kun je naar de arbeidsrechtbank stappen en een schadevergoeding eisen wegens het discrimineren van een gehandicapte werknemer. Deze schadevergoeding kan oplopen tot zes maanden van je loon.

Share/Bookmark