BBTK > Nieuws > Textielnijverheid en breiwerk (PC 214): ontwerp-akkoord

6-6-2011 16:33 Afdrukken

Textielnijverheid en breiwerk (PC 214)

Ontwerp-akkoord

 
30 mei 2011 werd er een ontwerp van akkoord bereikt voor de bedienden in de textielsector. De onderhandelingen die eraan vooraf gingen, verliepen moeizaam gezien het beperkte mandaat van de werkgeversfederatie. Hieronder vindt u in grote lijnen de belangrijkste punten :
 
Duurtijd

CAO voor de jaren 2011-2012.

 
Toepassingsgebied

Op alle bedienden, behalve wat betreft de bepalingen inzake koopkracht.

 
Koopkracht

Alleen voor de gebaremiseerde bedienden: verhoging van het patronaal aandeel in de maaltijdcheque met € 0,65 vanaf 1 september 2012.

 

Tewerkstellingsverbintenissen

Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen

 

Premies

Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies in 2011 en 2012.

 

Tijdskrediet

Verlenging van de huidige CAO’s m.b.t. tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

 

Brugpensioen

Verlenging van alle bestaande stelsels voor de duurtijd van deze CAO of resp. 30 juni 2013:

brugpensioen op 60 jaar (algemeen stelsel).

conventioneel brugpensioen op 58 jaar

  • brugpensioen op 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid
  • brugpensioen op 56 jaar lange loopbaan : 40 jaar
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar

 

Syndicale premie

Verhoging syndicale premie vanaf 2012 : € 123,9.

 

Vorming

De opleidingsinspanningen in de textielsector worden verhoogd. Er zal een strikt voorwaardenkader worden opgemaakt waarbij de werkgevers gebruik kunnen maken van het betaald educatief verlof voor opleidingen op de werkvloer. Dit systeem mag geen afbreuk doen aan het individueel recht op het betaald educatief verlof.

 
Tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Verlenging van de CAO van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot 30 juni 2013.

 

De vakbonden leggen dit ontwerpakkoord voor aan hun achterban in de week van 6 juni. Fedustria legt dit voor aan hun Raad van Bestuur in de week van 13 juni. Alle partijen maken hun standpunt bekend op de vergadering van het Paritair Comité van 27 juni 2011.