BBTK > Nieuws > Waar kies jij voor op 26 mei?

7-5-2019 16:00 Afdrukken

BBTK lanceert binnenkort campagne federale verkiezingen

Waar kies jij voor op 26 mei?

Denk aan de sociale zekerheid

 

 

4 jaar asociaal beleid

26 mei wordt een dag om niet snel te vergeten. Die zondag vindt de ‘monsterverkiezing’ van 2019 plaats. We verkiezen onze federaal, Europees en regionale parlementen. Er staat dus veel op het spel.

De BBTK heeft zich de laatste jaren non-stop verzet tegen het asociale beleid van de regering-Michel. Onder dit beleid kregen we onder andere te maken met een indexsprong, een verhoging van de pensioenleeftijd, de afbraak van eindeloopbaanregelingen, meer flexibiliteit en een heksenjacht op werklozen en zieken.

 

Onze sociale zekerheid

Ook onze federale sociale zekerheid werd meermaals aangevallen en uitgehold door cadeaus aan de bedrijven. Er kwam een bijdragevermindering en ook met het onbelast bijklussen of de flexi-jobs loopt de sociale zekerheid een heleboel inkomsten mis. Het resultaat? Besparingen die de werknemers en werklozen raken. 

De sociale zekerheid is echter een van de fundamenten van onze maatschappij. Het is een solidair systeem waar iedereen op kan rekenen en een verzekering tegen bepaalde sociale risico’s.

Waar hebben we het dan juist over? De sociale zekerheid zorgt voor een vervangingsinkomen bij loonverlies, biedt je een aanvulling op je inkomen wanneer je bepaalde kosten hebt of vervangt je inkomen als je onvrijwillig werkloos bent. Het gaat om zaken zoals de gezinsbijslag, een ziekte-uitkering, een werkloosheidsuitkering maar ook het pensioen en de (gedeeltelijke) terugbetaling van medische kosten. Vroeg of laat krijgt iedereen er dus mee te maken.

De vakbonden hebben de sociale zekerheid mee op poten gezet, met de voorlopers van de socialistische partijen, en hebben haar sinds haar ontstaan verdedigd. Dit zullen we altijd blijven doen.

 

26 mei: denk aan jouw sociale zekerheid!

Omdat de sociale zekerheid zo’n grote rol speelt in ons dagelijks leven, koos de BBTK ervoor deze centraal te zetten in een verkiezingscampagne die binnenkort wordt gelanceerd. Wanneer jij het stemhokje instapt, moet je alle informatie hebben om een geïnformeerde beslissing te maken. De partijen die uw federale sociale zekerheid willen beschermen en verbeteren, verdienen jouw stem.

Overtuigd van het nut van de federale sociale zekerheid? Dan kan jij meehelpen door onze toekomstige campagne te delen! Houd onze sociale media in de gaten en deel onze posts. Zo kunnen we onze boodschap verder verspreiden. Onze militanten zullen ook bijkomend materiaal ontvangen.

Weldra op www.bbtk.org!

Zij die uw sociale zekerheid hebben gemaakt, zullen haar het beste beschermen en verbeteren.

 

Share/Bookmark