BBTK > Nieuws > Voedingsindustrie (PC 220) : Ontwerp van sociaal akkoord 2011-2012

6-6-2011 15:51 Afdrukken

Voedingsindustrie (PC 220)

Ontwerp van sociaal akkoord 2011-2012

 

Brugpensioen
 • Verlenging brugpensioen op 58 jaar tot 31 december 2013
 • Verlenging brugpensioen op 56 jaar (met 20 jaar nachtarbeid of met lange loopbaan van 40 jaar) tot 31 december 2012
 • Verduidelijking referteloon bij brugpensioen na halftijds tijdskrediet: berekening brugpensioen op voltijds loon indien men voor tijdskrediet voltijds gewerkt heeft. Indien men voor het tijdskrediet bv. 4/5de werkte: berekening op 4/5de loon.

 

Transport

Vanaf 1 februari 2012:

 • Betaling woon-werkverkeer vanaf 1 km ipv vanaf 5 km
 • Jaarlijkse aanpassing van bedragen ipv tweejaarlijks
 • Bij carpooling: 75% verplaatsingsvergoeding voor de chauffeur

 

Loonvoorwaarden
 • Er wordt een sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan opgestart per 1 januari 2013.

 

 1. In 2013 betalen de werkgevers een bijdrage gelijk aan de kostprijs van 0,6% van de loonkost (0,3% van 2012 + 0,3% van 2013).
 2. Vanaf 1 januari 2014 betalen de werkgevers een bijdrage gelijk aan de kostprijs van 0,3% van de loonkost.
 3. Ondernemingen die per 1 juli 2012 voor alle bedienden een aanvullend pensioenplan hebben dat minstens beantwoordt aan de voorwaarden van het sectoraal aanvullend pensioenplan kunnen buiten toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenplan vallen. Het bewijs van het voldoen aan deze voorwaarden wordt geleverd door een attest van een actuaris, met een aangetekend schrijven toegestuurd ten laatste op 30 juni 2012 aan de voorzitter van het Fonds voor Bestaanszekerheid van paritair comité 220.
 4. Voor de ondernemingen die de mogelijkheid niet benutten om buiten toepassingsgebied te vallen blijft de mogelijkheid open voor een opting-out zoals de WAP toelaat.

 

 • Voor de ondernemingen die de voorwaarden vervullen om buiten toepassingsgebied te vallen is het volgende van toepassing:
 1. Ze sluiten vóór 30 juni 2012 een ondernemingsakkoord over nieuwe voordelen. Hierbij zal rekening gehouden worden met het globaal kader van dit akkoord en met de kost van de bepalingen waar niet kan van afgeweken worden.
 2. Dit akkoord zal in de onderneming met een vakbondsafvaardiging voor bedienden de vorm nemen van een cao gesloten met de vakorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn. In de andere ondernemingen moet er een schriftelijk akkoord gesloten worden met elke bediende.
 3. Bij gebrek aan ondernemingsakkoord gesloten vóór 30 juni 2012 betalen de werkgevers vanaf 2012 een premie gelijk aan 4,18% van het maandloon per 1 juli van elk jaar. De toekenningsvoorwaarden van de eindejaarspremie worden per analogie toegepast.

 

Vorming
 • In 2011 en 2012 verhoging van de participatiegraad met 5%
 • Vrijstelling Rosetta
 • Outplacement : modaliteiten en budget te bespreken in de raad van bestuur van IPV.