BBTK > Nieuws > Waarom een sectorakkoord nodig is in het ANPCB

21-6-2011 12:11 Afdrukken

ANPCB (PC 218)

Waarom een sectorakkoord nodig is in het ANPCB

Nog meer dan in andere sectoren is een sectorakkoord nodig in het ANPCB.

 

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden stelt 400000 bedienden tewerk in 55000 bedrijven. Meer dan 200000 bedienden hiervan zijn tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers, dus zonder enige syndicale vertegenwoordiging. Zelfs in heel wat bedrijven boven de drempel van 50 zijn er niet overal sociale verkiezingen of bestaat er een syndicale afvaardiging. Een grote meerderheid van de 400000 bedienden (wij schatten dat 75% ervan geen syndicale afvaardiging heeft) moet het dus hebben van een sectorakkoord voor toegang tot elementaire sociale rechten en –bescherming. Het andere deel, een minderheid van de bedienden, kan misschien rekenen op bedrijfsonderhandelingen maar niet alles kan op bedrijfsvlak geregeld worden. Vormingen voor bedienden worden gefinancierd vanuit de sector, premies voor tijdskrediet 4/5de vanaf 55 jaar eveneens . Zonder sectorakkoord vervalt dit allemaal. En niet in alle bedrijven met syndicale afvaardiging zijn de krachtsverhoudingen dusdanig dat meer uit de brand kan gesleept worden dan datgene wat op sectorvlak kan worden geregeld.

 

BBTK keurt voorstel van akkoord goed

Voorgaande argumenten zijn op zich al belangrijk om een sectorakkoord na te streven.  Maar er is meer. Het voorstel van akkoord dat door de voorzitter van het PC 218 is gedaan werd ook om volgende redenen door BBTK goedgekeurd:

  • Alle lonen moeten zeker met 0,3% stijgen vanaf 1/1/2012. Deze stijging komt bovenop de indexeringen per 1/1/2011 (2,49%) en 1/1/2012 (op basis van huidige prognoses meer dan 3%) en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. Wat die 0,3% vertegenwoordigt aan loonkost  kan in bedrijven met syndicale afvaardiging onderhandeld worden. Creativiteit kan hier lonen!

 

  • Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1/7/2012 gratis doen. Immers de terugbetaling van de vervoerkosten wordt opgetrokken van 75 naar 80% en via het derde betalersysteem legt de overheid er de resterende 20% bij. Dus 100% terugbetaling.

 

Een paar voorbeelden:

  1. voor een afstand van 20 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 40 euro op 53 euro gebracht, of dus extra 13 euro per maand
  2. voor een afstand van 40 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 70 euro op 93 euro gebracht, of dus extra 23 euro per maand
  3. voor een afstand van 80 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 108euro  op 144 euro gebracht, of dus extra 36 euro per maand

 

  • De ecocheques van 250 euro per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een ander gelijkwaardig voordeel. Dit jaar moeten ze ten andere in juni worden toegekend.

 

  • Berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.

 

  • Vorming: het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden die, los van de bedrijfsvorming, zich zelf inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van 100 euro (375 euro voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van ( deel van ) het inschrijvingsgeld in school.

 

  • Brugpensioensystemen op 58 jaar en  56 jaar met 20 jaar nachtarbeid blijven bestaan.

 

  • Bedienden die vanaf 55 jaar met 4/5de tijdskrediet gaan zullen ook in de toekomst, bovenop de RVA-uitkering, een premie (op dit ogenblik 65 euro) van het sociaal fonds ontvangen.

 

Redenen genoeg om  dit voorstel van akkoord goed te keuren en honderdduizenden bedienden niet in de kou te laten staan bij gebrek aan sectorakkoord. Solidariteit is en blijft belangrijk voor de BBTK-vertegenwoordigers!