BBTK > Nieuws > Werknemers van Delhaize zijn het beu: een maand om tot oplossingen te komen

28-3-2017 12:31 Afdrukken

Werknemers van Delhaize zijn het beu:

Een maand om tot oplossingen te komen

 

Al maandenlang klagen de werknemers van Delhaize aan dat ze sinds de invoering van het laatste herstructureringsplan met almaar meer werkingsproblemen te kampen hebben en dat hun arbeidsvoorwaarden erop achteruitgaan. Ondanks verschillende oproepen van de vakbonden had de directie totnogtoe haast niets ondernomen. Na enkele dagen van spontane stakingsacties leidden nieuwe gesprekken met de directie toch tot een mogelijke uitweg. De bestuurders hebben een maand de tijd om de situatie binnen elke winkel te analyseren en concrete oplossingen voor te stellen. Er zal op lokaal vlak ook met de vakbondsafvaardigingen worden gepraat om de behoeften inzake jobs te bepalen. Op te volgen dus!


Werknemers de dupe

De afgelopen jaren hadden de werknemers van Delhaize het zwaar te verduren. Het transformatieplan van de directie van juni 2014 had flink wat gevolgen: 1.800 jobs werden geschrapt, 10 winkels gingen dicht en de overblijvende winkels werden ‘gereorganiseerd’ (waaronder de dwingende maatregel om het met zowat 20% personeel minder te doen). Dat leidde tot chaos in de organisatie, te hoge werklast, een schrijnend personeelstekort, onhaalbare doelstellingen, … Het is duidelijk dat het nieuwe, door het management opgelegde model in de praktijk niet werkt en daar zijn de werknemers de dupe van.


In de winkels is de situatie dramatisch. Zo zijn er de vele, opeenvolgende onzekere contracten voor zogenaamde ‘basisfuncties’. Liever dan haar personeel met een contract van onbepaalde duur tewerk te stellen, kiest de directie gretig voor een waaier van andere soorten contracten – bepaalde duur, studenten – om taken zoals het aanvullen van rekken, enz. te laten uitvoeren. Die losse contracten (die zorgen voor personeelsverloop, desorganisatie en werkonzekerheid en tegelijk blijk geven van een manifest gebrek aan belangstelling vanwege het management voor de vakkennis van het basispersoneel) bieden geen afdoende oplossing voor het personeelstekort.


Stakingen, onderhandelingen, oplossingen in zicht?

De werknemers kunnen hun job niet meer sereen uitvoeren en eisen een degelijke, structurele oplossing. Midden maart hebben ze trouwens enkele dagen staking gevoerd in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: een zoveelste wanhoopskreet.
Naar aanleiding van die acties werd op dinsdag 21/03 lang onderhandeld tussen directie en vakbonden tot er een ontwerptekst voor een akkoord met mogelijke verbeteringen uit de bus kwam. Dit komt in hoofdzaak neer op de aanwerving van het zogenaamde ‘basispersoneel’ voor onbepaalde duur, vervangingscontracten (om zieke personeelsleden op te vangen), opleiding en organisatie van de polyvalentie. De directie gaf toe dat er op het terrein, per verkooppunt, aanpassingen mogelijk waren. Ze verklaarde zich ook bereid tot gesprekken op lokaal vlak om de situatie te analyseren (op het vlak van personeelsbezetting, werklast, enz.) en om concrete oplossingen per winkel te vinden.


Het tekstvoorstel moet nu door de werknemers goedgekeurd worden. Binnen een maand staat een nieuwe vergadering gepland om de vooruitgang op lokaal vlak te bespreken. De sociale dialoog mag dan wel gezorgd hebben voor enkele stappen vooruit, toch blijven we uitermate waakzaam. Het verdict volgt binnen een maand: we verwachten dan ook dat de woorden die op papier zijn gezet, daadwerkelijk gevolgd worden door daden…

Share/Bookmark