BBTK > Nieuws > Aanvullend pensioen voortaan onmiddellijk verworven?

26-6-2018 11:52 Afdrukken

Aanvullend pensioen voortaan onmiddellijk verworven?

Een Europese Portability‐richtlijn (bedoeld om de aanvullend-pensioenrechten van mobiele werknemers in Europa te verbeteren) verplicht de lidstaten hun wetgeving aan te passen om hieraan te voldoen. In de Kamer ligt een wetsontwerp voor van de hand van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Als het parlement groen licht geeft, zijn de aanvullend-pensioenrechten voortaan onmiddellijk verworven vanaf indiensttreding. Op dit moment kan het pensioenreglement voorzien in een minimale aansluitingsperiode van één jaar.

Wat is de Portability‐richtlijn?

Volgens de Europese Commissie ontmoedigen de huidige nationale regels inzake aanvullend pensioen het werken over de landsgrenzen. Twee zaken zijn voor Europa een doorn in het oog: de wacht‐ en drempelperiodes en de niet-welvaartsvastheid van de slapende pensioenkapitalen. De Portability‐richtlijn stelt twee wijzigingen voor:
• De wacht‐ en drempelperiode mogen samen nog maximaal drie jaar bedragen.
• Er moeten betere waarborgen worden voorzien voor slapende pensioenkapitalen.

Wat voorziet de huidige aanvullend-pensioenregeling?

Op dit moment is het aanvullend pensioen in België niet automatisch vanaf dag 1 verworven. Concreet kan een pensioenreglement op ondernemings‐ of sectorniveau voorzien in:
• een aansluitingsleeftijd van maximaal 25 jaar;
• en/of een wachtperiode van maximaal 1 jaar aansluiting voor het verkrijgen van verworven rechten (reserves).

Op dit moment is het dus theoretisch mogelijk dat een werknemer die jonger is dan 23 jaar pas aanvullend-pensioenrechten opbouwt vanaf de leeftijd van 26 jaar (aansluiting vanaf 25 jaar en vervolgens minimaal één jaar aansluiting). In dat geval zijn de wacht‐ en drempelperiode samen langer dan drie jaar, wat in strijd is met de Europese regelgeving.

Aanvullend pensioen in de toekomst verworven vanaf indiensttreding?

Op 8 mei diende de minister van Pensioenen een wetsontwerp in om deze Portability-richtlijn om te zetten. Het voorstel, dat in de Kamer ter discussie ligt, voorziet om het aanvullend pensioen onmiddellijk verworven te maken vanaf indiensttreding. In België zou daardoor niet langer een wacht‐ en drempelperiode bestaan. Ons land zou daarmee verder gaan dan wat de Europese richtlijn stricto sensu voorschrijft.

Het wetsontwerp van minister Bacquelaine verandert evenwel niets aan de bescherming van de slapende pensioenkapitalen, het tweede luik van Portability. Voor de slapers zou de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) een 0%‐garantie blijven voorzien. 

Share/Bookmark