BBTK > Nieuws > Carrefour | Al 10 jaar aan het herstructureren

31-1-2018 12:21 Afdrukken

Carrefour: al 10 jaar aan het herstructureren

De geschiedenis herhaalt zich alweer en slaat opnieuw hard toe. Even terug naar de plannen van 2007 en 2010.

In juni 2007 kondigde de directie aan dat ze van plan was om 900 banen te schrappen van de 5.502 toenmalige werknemers in de supermarkten en om 16 winkels te sluiten. Al jaren klaagde de BBTK aan dat er een financieel beheer werd gevoerd zonder het minste commercieel beleid die naam waardig. Bovendien stonden de werknemers onder grote druk als gevolg van flexibel werk en onzekere contracten. Nadat de werknemers zich sterk hadden gemobiliseerd, werd in oktober van dat jaar een akkoord met de directie gesloten. Zij verbond zich ertoe om voor alle medewerkers van de 16 getroffen winkels een andere oplossing dan naakt ontslag te vinden: in de praktijk ging het om vrijwillig vertrek, brugpensioen, tijdskrediet voor 50-plussers en overplaatsingen. Tegelijk voorzag de directie de nodige tijd tot het commercieel beleid echt zijn vruchten zou kunnen afwerpen alvorens eventueel veranderingen te gaan aanbrengen aan de tewerkstellingsstructuur.

In februari 2010 was het weer prijs. Carrefour lichtte zijn toekomstvisie voor het bedrijf in België toe: 1.672 ontslagen, 21 winkels dicht, 7 supermarkten in franchise en 20 winkels overgeheveld naar de groep Mestdagh. En voor alle andere werknemers een afbouw van de arbeidsvoorwaarden. Verder werden nog enkele ronduit onaanvaardbare elementen op tafel gelegd: een verandering van paritair comité voor de winkels en de administratieve zetel, een bevriezing van de loonindexering, een beperking van de eindejaars- en vakantiepremies… De werknemers zijn verbijsterd. Te meer daar de wonden van het vorige plan nog niet geheeld zijn en dat de directie er intussen niet in geslaagd is om een duidelijk commercieel beleid voor zijn winkels op de rails te zetten.

Al snel kwam de mobilisering op gang: met twee algemene stakingen in februari en april en spontane acties werd de druk op de directie aangehouden. Uiteindelijk werd in juli 2010 een sociaal akkoord bereikt. Het behoud van de loonindexering en van de paritaire comités was – gezien de oorspronkelijke plannen – al een overwinning op zich. 12 winkels werden “gered” en naakte ontslagen werden vermeden. Maar toch gingen 1.448 banen verloren, onder meer via brugpensioen (met een sociale benadering om vooral jongeren te ontzien) en vrijwillige vertrekken. Er werden basisakkoorden gesloten voor de 800 werknemers van de 16 winkels die overgingen naar Mestdagh – in plaats van de aanvankelijk geplande 20 winkels. De polyvalentie werd gereorganiseerd om nog meer te kunnen besparen en tegelijk werden de sectorale voordelen – zoals de toeslagen voor late uren, de aanvullingen op de eindejaarspremie, …  – behouden.

Na dat akkoord verklaarde de directie dat “de weg openlag voor een gezonde groep Carrefour in ons land”. Zeven jaar later klinkt die uitspraak als een leugenachtige bewering.