BBTK > Nieuws > Banken : sectoraal ontwerpakkoord op tafel

5-7-2011 13:39 Afdrukken

Banken : sectoraal ontwerpakkoord op tafel

 
Na meer dan twee maanden onderhandelen werd vandaag op 30 juni een protocolakkoord geconcretiseerd in de sector van de banken (PC 310).


We kunnen stellen dat de discussies die gevoerd werden in de aanloop om tot een project van sectoraal akkoord te komen in de banksector in een relatief moeilijk klimaat hebben plaatsgevonden. De zorgwekkende economische situatie in de landen van de Eurozone heeft zich onvermijdelijk laten voelen op de resultaten en de ratings van meerdere Belgische en Europese banken. In deze context was de patronale organisatie Febelfin weinig geneigd om toegevingen te doen, meer bepaald wat de verhoging van de koopkracht betreft. Toch, als gevolg van onze vastberadenheid, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een ernstig projectakkoord uit de brand te slepen dat voor vooruitgang zorgt in de koopkracht, de tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden. In grote lijnen voorziet het akkoord:


- Een verhoging van de koopkracht

  • Premie van €200 in de vorm van ecocheques, eind 2011 (of gelijkaardig voordeel te onderhandelen in de bedrijven)
  • Voor de werknemers betaald volgens barema: een permanente verhoging van de loonschalen met €15 bruto vanaf 1 juli 2012.
  • Voor de werknemers die meer verdienen dan de sectorale loonschalen voorzien: een recurrente premie van €200 in de vorm van ecocheques (of gelijkaardig te onderhandelen voordeel in de bedrijven)

- Verbetering van de werkzekerheid: principe van non-discriminatie ten aanzien van werknemers die in dienst zijn met een contract van bepaalde duur aanvaardt
- Verlenging van de bestaande brugpensioenakkoorden: op 58 jaar tot 30 juni 2013
- Voortzetten van het beleid inzake outplacement en de strijd tegen de stress
- Versterking van de opleidingsprogramma’s
- Voortzetten van het ontwikkelen van nieuwe projecten inzake functieclassificaties
- Verhoging van de werkgeversbijdrage voor vakbondsvorming
- Sales & Advice: versterking van de opleiding van het personeel in verband met het verkopen van financiële producten en het verlenen van correcte informatie aan de klant met betrekking tot de aangeboden producten

De BBTK zal nu de werkgevers van de sector raadplegen over het ontwerpakkoord. De militanten van de BBTK zullen zich definitief uitspreken tijdens een Federaal Comité voor de banken op 30 augustus.