BBTK > Nieuws > We moeten ons baremastelsel veiligstellen

6-9-2018 16:00 Afdrukken

We moeten ons baremastelsel veiligstellen

In haar zomerakkoord (de beruchte arbeidsdeal) voorziet de regering een aantal maatregelen die verondersteld worden nieuwe tewerkstelling te creëren. Eén van die maatregelen verontrust ons in het bijzonder: deze over de herziening van ons loonstelsel. De regering zou het namelijk gemunt hebben op de anciënniteitsbarema's en deze willen vervangen door een stelsel op basis van productiviteit en competentie.

Er zijn weinig details bekend geraakt over de manier waarop de regering deze grootschalige verandering concrete vorm wil geven. We weten dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven momenteel een studie uitvoert over het verband tussen de loonkost en het concurrentievermogen van de bedrijven op intersectoraal vlak. De Minister van Werk heeft de sociale partners tevens opgeroepen om een agenda op te stellen om hierover te praten. Ons standpunt is zeer duidelijk: we kunnen niet anders dan in opstand komen tegen die plannen en tegen deze nieuwe inmenging van de regering in het sociaal overleg.

Allereerst is het belangrijk eraan te herinneren dat zo'n tien jaar terug al een grondige hervorming van ons baremastelsel werd doorgevoerd. Om te voldoen aan het non-discriminatieprincipe zijn we destijds geëvolueerd van een stelsel op basis van het leeftijdscriterium naar een stelsel op basis van de anciënniteit of de ervaring van de werknemer.

Wat de regeringsleiders en werkgevers hier verkondigden klinkt ons maar al te bekend in de oren: ons huidige baremastelsel (op basis van de anciënniteit van de werknemers) zou te duur zijn en zou de oudere werknemers uit de arbeidsmarkt duwen. Hét wondermiddel zou zijn dat werknemers méér betaald worden in functie van hun prestaties en dat in de loonpakketten meer flexibiliteit wordt ingebouwd. Vandaag verschuilt de regering zich nogmaals achter nepalibi's om de automatische loonsverhogingen in België te ondermijnen.

Wij hebben het in het verleden al meermaals herhaald en we doen dat vandaag opnieuw: de impact van de ervaringsbarema's wordt overschat. Dit zijn misleidende redeneringen die cyclisch terugkeren. Onze problemen met competitiviteit toeschrijven aan de ervaringsbarema's en de automatische verhoging hiervan zou erg kort door de bocht zijn. Productiviteit en competentie, die naar voren worden geschoven als nieuwe criteria waarmee rekening moet worden gehouden, zijn verre van objectieve criteria.

In sommige werkomgevingen is het rendement gemakkelijk meetbaar, maar elders is dit veel complexer. De competentie van een persoon bepalen is eveneens erg subjectief (vooral in bepaalde sectoren zoals de sociale sector of in de gezondheidszorg, waar naast "kennis" ook een bepaalde instelling en menselijke en relationele vaardigheden vereist zijn). De overgang naar barema’s gebaseerd op dergelijke criteria zou betekenen dat werknemers constant onder druk worden gezet. De regering lijkt de lonen te beschouwen als de enige variabele factor om onze bedrijven economisch performanter te maken. Als vakorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is dat ons huidige stelsel behouden blijft. De ervaringsbarema's zijn een transparante manier van verlonen die door de werknemers ruimschoots wordt gesteund en waarmee elke werknemer aan zijn juiste waarde kan worden bezoldigd.

Een verandering van ons huidige stelsel zou het evenwicht van de loonprogressie opnieuw ter discussie stellen. Laat één ding duidelijk wezen: opleiding en loononderhandelingen zijn uitsluitend de zaak van de sociale gesprekspartners en dit moet ook zo blijven. In de komende weken zullen wij deze boodschap zo ruim mogelijk verspreiden! De BBTK zal de werkgeversfederaties van de verschillende sectoren namelijk interpelleren en om duidelijkheid vragen over hun standpunt in dit dossier en zal hen oproepen om niet de weg te volgen die de regering zou willen inslaan.

Pamflet lezen

 

Share/Bookmark