BBTK > Nieuws > Beheer van Gebouwen (PC 323) : Gezamenlijke eisenbundel

20-5-2011 16:36 Afdrukken

Beheer van Gebouw (PC 323) 

Eisenbundel 2011-2012 


1. Verlengen bestaande CAO’s

waar nodig (brugpensioen, …)


2. Loonsverhoging

voor alle categorieën in 2012 op de minimumlonen èn effectieve lonen.

  • Programmatie uitbetaling Eindejaarspremie bedienden via het Sociaal Fonds
  • Programmatie verhoging bijdrage pensioenfonds, omzetting vast bedrag naar percentage.


3. Syndicale premie 

optrekken naar het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag (135 euro)


4. Verder verbeteren van het statuut arbeider

(carensdag, opzegtermijnen)


Ter herinnering uit vorige CAO : actualisering functieclassificatie (afspreken timing in technische
werkgroep)